Termomodernizacja. Energoefektywność w budynkach mieszkalnych -regulacje, finansowanie, technologie

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza ma przyjemność poinformować, iż w dniu 6 października 2016 roku Izba była organizatorem wydarzenia szkoleniowego pod tytułem „Termomodernizacja. Energoefektywność w budynkach mieszkalnych -regulacje, finansowanie, technologie”.

1

Na zdjęciu: Stepan Barna, Jacek Piechota, Sławomir Matuszak, Oleg Dubish

Wydarzenie to miało miejsce w Obwodowej Administracji Państwowej w Tarnopolu przy udziale władz tego ważnego regionu – Przewodniczącego Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej Stepana Barny. Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą reprezentował Prezes Jacek Piechota oraz Wiceprezes Oleg Dubish.

Program szkolenia opierał się na 3 segmentach tematycznych:

Polityka instytucji rządowych i władz miejskich w zakresie termomodernizacji i energooszczędności budynków mieszkalnych;

Doświadczenia i oferta polskich firm z branży termomodernizacji i energooszczędności;

System finansowania i kredytowania projektów termomodernizacyjnych – rola sektora bankowego.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Państwowej Agencji Energooszczędności Ukrainy, reprezentanci instytucji finansowych: International Finance Corporation, Oschadbanku oraz Kredobanku. Nie zabrakło również przedstawicieli polskich firm prezentujących polskie doświadczenia z zakresu rozwiązań innowacyjnych z tej jakże ważnej dziedzinie gospodarki komunalnej, m. in. Śnieżka-Ukraina oraz Greinplast.

Wydarzenie to stanowi kontynuacje cyklu szkoleniowego, organizowanego w wielu miastach Ukrainy w ramach programu Polska Pomoc, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Z ramienia ministerstwa w szkoleniu wziął udział Sławomir Matuszak (Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie).

Przedsięwzięcie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli tarnopolskich wspólnot mieszkaniowych (OSBB) oraz instytucji i przedsiębiorstw, działających w sferze energoefektywności sektora mieszkaniowego. Prelekcjom towarzyszyły liczne dyskusje, w trakcie których zainteresowane strony mogły uzyskać dostęp do niezbędnych informacji zarówno z zakresu finansowania prac modernizacyjnych na preferencyjnych warunkach, a także do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Wśród uczestników znaleźli się także przedstawiciele środków masowej informacji, którzy rozpropagowali meritum wśród szerokiej rzeszy mieszkańców Tarnopolszczyzny.

Program szkoleniowy „Termomodernizacja. Energoefektywność w budynkach mieszkalnych -regulacje, finansowanie, technologie” jest kolejnym przykładem aktywności Polsko-Ukraińskie Izby Gospodarczej, która kontynuować będzie w roku bieżącym kolejne edycje projektu – w listopadzie br. w Zaporożu, a w grudniu br. – w Żytomierzu.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału oraz śledzenia kalendarza wydarzeń Izby na naszej stronie internetowej, newsletterze oraz miesięczniku eDIALOG.