Uchodźcy i migranci – fakty i mity

W jakim celu Ukraińcy przyjeżdżają do Polski? Czym jest migracja komplementarna? Ile czasu średnio spędza ukraiński pracownik w Polsce? Jak jego obecność wpływa na kondycję polskiego ZUS-u?

Na te i wiele innych pytań o sytuacji w Ukrainie i charakterze migracji Ukraińców do Polski odpowiedzieliśmy podczas cyklu warsztatów zorganizowanych przez partnera Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej fundację Refugee.pl wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.

Warsztaty pt. „Uchodźcy i migranci – fakty i mity” adresowane były do młodzieży z liceów, techników i szkół zawodowych na terenie całej Polski. Warsztaty dotyczyły uchodźstwa i migracji, kryzysu migracyjnego w Europie, sytuacji migrantów i uchodźców w Polsce oraz powodów ich przybycia. Blok dot. migracji z Ukrainy poprowadziła koordynatorka kampanii społecznej Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej „Partnerstwo i Zatrudnienie” Tetiana Gomon. Łącznie przeszkoliliśmy ok. 600 uczniów z 16 szkół. Dyskutowaliśmy o ochronie granic UE, sytuacji migracyjnej w Europie, sytuacji gospodarczej krajów przyjmujących, manipulacjach w mediach związanych z tematem migracji i uchodźstwa, praktycznych aspektach procesu integracji oraz roli migrantów w rozwoju gospodarczym Polski.