Udogodnienia dla cudzoziemców w Polsce przy pracy sezonowej

Od początku tego roku  działają nowe rozwiązania umożliwiające zatrudnianie cudzoziemców do pracy sezonowej.

Praca sezonowa –  to praca wykonywana nie dłużej niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w  sektorach: rolniczym, ogrodniczym i turystycznym.

Procedury związane z wydawaniem zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową nie są zbyt skomplikowane. Stosowne zezwolenia wydawane są na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Decyzję wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

W zależności od tego, czy cudzoziemiec jest już w Polsce, czy dopiero zamierza przyjechać do kraju w celu rozpoczęcia pracy sezonowej  podejmowane są różne ścieżki postępowania, ścieżka krajowa i ścieżka zagraniczna.

Więcej o sezonowych zezwoleniach na pracę w najnowszym, przyszłotygodniowym wydaniu e-Dialogu. Zapraszamy do lektury.