Aspekty zawierania umów z kontrahentami ze Wschodu – Warsztaty

  Warsztaty poświęcone są problematyce zarządzania ryzykiem kontraktowym
przy eksporcie towarów i usług do takich krajów jak Białoruś, Kazachstan, Rosja i Ukraina.
 
 

Uczestnicy warsztatów:

  • Zdobędą umiejętności samodzielnego poruszania się po rynkach dawnej WNP w kontekście pozyskiwania i obsługi kontrahentów
  • Usystematyzują swoją wiedzę w zakresie sporządzenia umów eksportowych i zabezpieczenia interesów pod kątem niedopuszczenia do sporu sądowego lub egzekwowania należności
  • Nauczą się metod weryfikacji kontrahenta
  • Dowiedzą się, jakie są najczęściej popełniane błędy przy zawieraniu umów
  • Poznają praktyczne aspekty najczęściej wybieranych zabezpieczeń transakcji, a także pułapki zastosowania niektórych z nich
  • Dowiedzą się o możliwościach dochodzenia roszczeń z ominięciem długich postępowań sądowych
 
  Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie
www.gazetaprawna.pl/konferencje/wschod
KONTAKT ORGANIZACYJNY: Aneta Olczak, tel.: (22) 530 44 17, e-mail: aneta.olczak@infor.pl