День Українського Студента

Szanowni Państwo,

Serdecznie informujemy, iż Stowarzyszenie Studentów Ukraińskich w Polsce organizuje wydarzenie pt. „Dzień Ukraińskiego Studenta”, współorganizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą przy wsparciu finansowym banku PKO Bank Polski. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu 28 listopada br. o godzinie 18:00 pod adresem: Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21 w Warszawie.

plakat

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do młodzieży ukraińskiej w Polsce, w szczególności do studentów polskich uczelni, zarówno nowo przyjętych, jak i kontynuujących studia, a także do reprezentantów instytucji i organizacji działających w zakresie zbliżenia polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych, kulturalnych oraz społecznych.

Celem danego przedsięwzięcia jest prezentacja inicjatywy utworzenia Stowarzyszenia, jego zamierzeń i działalności oraz przedstawienie opinii reprezentantów instytucji współpracy polsko-ukraińskiej, a także organów studenckich, na temat roli Stowarzyszenia, będącego ośrodkiem rozwoju młodzieży ukraińskiej w Polsce.

Z uwagi na coraz większą liczbę młodzieży ukraińskiej przybywającej do Polski z zamiarem podjęcia studiów w tym kraju, problematyka podjęta podczas wydarzenia będzie niezwykle ważną i aktualną.

Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie wystawa młodych artystów ukraińskich, przebywających w Polsce, którzy będą mieli okazję zaprezentować przykłady nowoczesnego malarstwa ukraińskiego oraz fotografii, co ma swój wymiar kulturalno-integracyjny. Dodatkową atrakcją wydarzenia będzie towarzyszący mu koncert w wykonaniu młodych ukraińskich artystów muzycznych.

Ponadto podczas wydarzenia będzie przedstawiony program wyszukiwania praktyk, staży i pracy pt. „Kariera z SUP. Uczymy się w pracy”, który będzie realizowany we współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą oraz działającym przy Izbie Ukrainian Business Centre.

Chęć uczestnictwa prosimy potwierdzić do dnia 24 listopada br.

Osoba upoważniona do kontaktu:

Dmytro Furchak

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Stowarzyszenie Studentów Ukraińskich w Polsce

Tel: +48 533 672 635, E-mail: sup.kontakt@gmail.com