Giełdy Kooperacyjne

 1. Termin: 20-21 września 2017 / w ramach Baltic Business Forum
 2. Miejsce: Świnoujście Aleja Baltic Park Molo, Hotel Radisson Blu,
 3. Godziny trwania: 10:00 – 18:00

Wydarzenie jest skierowane do dwóch rodzajów firm: usługodawcy i usługobiorcy.

Usługodawca (produkcja, usługi, wynajem itd.) musi spełniać nast. warunki ażeby wziąć udział w wydarzeniu:

– działalność zarejestrowana na terenie Pomorza Zachodniego

– mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo

– przynajmniej jedna gałąź działalności musi zawierać się w inteligentnych specjalizacjach tj.:

 1. a) Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 2. b) Zaawansowane wyroby metalowe,
 3. c) Produkty drzewno-meblarskie,
 4. d) Opakowania przyjazne środowisku,
 5. e) Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 6. f) Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 7. g) Multimodalny transport i logistyka,
 8. h) Produkty oparte na technologiach informacyjnych

 – po pozytywnej weryfikacji dokonać zapłaty za udział w Giełdzie tj. 598,43 PLN brutto 

Usługodawca musi wziąć udział min. w dwóch spotkaniach biznesowych, w celu zaprezentowania swoich usług, czego skutkiem ma być podpisany kontrakt z Usługobiorcą.

Usługobiorca to firma, która jest zaproszona przez Organizatora do nieodpłatnego udziału w Giełdzie.

Usługobiorca gwarantuje, że osoba oddelegowania do uczestnictwa w Giełdzie ma faktyczny wpływ na wybór partnerów biznesowych.

Usługobiorca wskazuje Organizatorowi przedział godzinowy podczas, którego mogą odbyć się spotkania.

Usługobiorca wskazuje Organizatorowi zapotrzebowanie w usługi, produkty itp. na podstawie czego Usługodawca może przygotować spersonalizowaną prezentację/ofertę.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Giełd – http://gieldy-kooperacyjne.pl/