III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne

Celem Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku – Kamiennej w dniach 31.08.2018 – 01.09.2018 r. jest prezentacja potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Miasta i regionu świętokrzyskiego w kręgach międzynarodowych oraz wykreowania platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych państw (m.in. Ukraina, Wietnam, Armenia, Włochy, Kanada, USA, Irlandia, Polska).

W ramach MFI prezentowany jest rosnący potencjał miasta, regionalnych i lokalnych przedsiębiorców, kapitał ludzki i potencjał logistyczny. Dzięki współpracy z ważnymi partnerami zagranicznymi, MFI to idealne miejsce do nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych i spotkania cenionych ekspertów z branż istotnych z punktu widzenia prowadzenia biznesu (finanse, strategia budowania przewagi konkurencyjnej, marketing itp.).

Konferencja towarzysząca MFI tłumaczona jest symultanicznie na język angielski i rosyjski. Organizowane są również spotkania B2B, pozwalające nawiązać nowe i ciekawe kontakty biznesowe.

Uczestnikami MFI są przedstawiciele zagranicznych i krajowych podmiotów reprezentujących przedsiębiorstwa, administrację publiczną oraz organizacje pozarządowe. Udział w wydarzeniu weźmie Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.

Do udziału w III MFI zapraszane przede wszystkim firmy, które poszukują partnerów zagranicznych zarówno w zakresie sprzedaży jak i zakupu różnego rodzaju towarów i usług.

Dla uczestników oferowane bezpłatnie miejsce wystawiennicze w trakcie Forum oraz bezpłatna reklama w wydawnictwach związanych z forum oraz w mediach lokalnych i regionalnych. Ponadto oferowana bezpłatnie przestrzeń do rozmów B2B.

PROGRAM

Rejestracja na wydarzenie: www.mfi.skarzysko.pl

Zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną na adres coi@coi.skarzysko.pl