Повідомлення Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики

Нові правила працевлаштування іноземців

Рада Міністрів ухвалила проект закону про внесення змін до закону Про сприяння зайнятості і установах ринку праці та інших законів, представлений Міністерством сім’ї, праці та соціальної політики.

Нові положення набудуть чинноcті з 1 січня 2018 року. А до кінця 2018 року діятиме перехідний період для працевлаштування на підставі заяв, раніше зареєстрованих, а також для сезонних робіт.

В проекті поправок до закону були визначені нові правила прийому іноземців для виконання сезонних та короткострокових робіт у Польщі. Створені також основи для обміну даними  про виконання робіт іноземцями між органами.

Пропоновані зміни повинні запобігти шахрайству в наймі іноземців. Введені правила регулюють національне право з директивою Європейського Союзу щодо умов в’їзду і перебування громадян третіх країн (не членів ЄС) з метою працевлаштування як сезонного працівника.

В результаті буде введений додатковий тип дозволу на сезонну роботу, яка буде видаватися через старосту, що означає швидше проведення процедури, ніж у випадку дозволів на роботу, виданих воєводою. Іноземець зможе виконувати сезонну роботу протягом 9 місяців календарного року.

Додаткові зміни спрямовані на покращення процедури, пов’язаної з виконанням короткострокових робіт (до 6 місяців протягом наступних 12 місяців) громадянами 6 країн: Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії та України на підставі заяв, зареєстрованих в повятовом управлінні праці. При цьому процедура, за зразком діючої, заснована на правових основах і включає механізми захисту від зловживань, тобто можливість відмови у записі в обліку заяв (за рішенням оскарження до відповідного міністра з питань праці), обов’язок інформування про прийняття або не прийняття іноземця на роботу.

 

 

Джерело: Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики