Комітет з питань архітектури, будівництва й господарчої діяльності

Komitet PUIG ds. Budownictwa, Architektury i Gospodarki

Wiktor Szewczuk
Przewodniczący Komitetu
Email