Комітет з IPO

Komitet PUIG ds. IPO

Robert Kwiatkowski
Przewodniczący Komitetu – strona polska
Email
Oleksiy Pasichnyk
Przewodniczący Komitetu – strona ukraińska
Email