Комітет з питань міграції і працевлаштування

Komitet PUIG ds. Migracji i Zatrudnienia

Mariusz Dolata
Przewodniczący Komitetu – strona polska
Email
Aleksander Romaniuk
Przewodniczący Komitetu – strona ukraińska
Email