Комітет з фінансово-праввових та податкових питань

Komitet PUIG ds. Prawnych, Celnych i Podatkowych

Tomasz Darowski
Przewodniczący Komitetu – strona polska
Email
Andrij Popko
Przewodniczący Komitetu – strona ukraińska
Email