Комітет з питань співпраці у фармацевтичній промисловості

Komitet PUIG ds. Współpracy Przemysłów Farmaceutycznych

Marek Jezierski
Przewodniczący Komitetu