Формування нової економіки Донбасу, орієнтованої на експорт та підтримку малого й середнього бізнесу

26-28 maja br w miastach Sviatogorsk i Kramatorsk w obwodzie Donieckim odbyła się Międzynarodowa Biznes-Konferencja “Kształtowanie nowej gospodarki Donbasu: zorientowanej na eksport i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw”. Uczestnicy konferencji także odwiedzili m. Sloviansk i przeprowadzili ciekawe spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy za pomocą organizacji międzynarodowych wznawiają swoją działalność po okupacji i militarnej konfrontacji z prorosyjskimi bojownikami.

Głównymi organizatorami wydarzenia byli przedstawiciele Programu Rozwoju ONZ (UNDP), Donieckiej Izby Handlowo-Przemysłowej (DIPH), z dużym wsparciem odpowiednich rządowych organizacji dobroczynnych z Japonii, Czech, Polski i Szwajcarii.

Uczestników konferencji przywitali Przewodniczący Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowo-Cywilnej P. Paweł Żebriwski i Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowo-Cywilnej P. Jurij Garbuz.

photo_1_pavlo_zhebrivskiy_mod

Na zdjęciu – Przewodniczący Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowo-Cywilnej P. Paweł Żebriwski

photo_2_yuriy_garbuz_mod

Na zdjęciu – Przewodniczący Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowo-Cywilnej P. Jurij Garbuz.

Wśród prelegentów m.in. byli przedstawiciele ukraińskiego biznesu (w tym stowarzyszeń biznesowych), nauki, organizacji pozarządowych, zagraniczni specjaliści, pracownicy i eksperci organizacji międzynarodowych. Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą (PUIG) reprezentował Wiceprezes PUIG Oleg Dubish, który w swoim wystąpieniu opowiedział nie tylko o polskim doświadczeniu wsparcia eksportu i rozwoju małych i średnich firm, ale i o głównych kierunkach możliwej polsko-ukraińskiej współpracy i działalności PUIG na Donbasie. W szczególności uwagę w wystąpieniu zwrócono na potrzeby współpracy w zakresie tworzenia w regionie parków przemysłowych i specjalnych stref ekonomicznych, klastrów, przywracanie więzi kooperacyjnych z przedsiębiorstwami z Zachodniej Ukrainy i wykorzystania odpowiedniego potencjału polskich partnerów.

photo_3_blerta_chela_mod

Na zdjęciu –  Zastępca Dyrektora Programu Rozwoju ONZ (UNDP) Blerta Czela

photo_4_elvira_sevostianenko_mod

Na zdjęciu – Prezes Donieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej P. Elwira Sewostianenko

Przedstawione zostały konkretne projekty współpracy w zakresie szkolenia, odbycia stażu i możliwości zatrudnienia w Polsce młodzieży, która jest zainteresowana zdobyciem zawodu i uzyskaniem odpowiednich europejskich certyfikatów. Podczas wypowiedzi P. Olega Dubisha szczególną uwagę zwrócono na potrzeby tworzenia międzynarodowych ubezpieczeniowych i gwarancyjnych narzędzi działalności inwestycyjnej i kredytowej na Donbasie. Wskazano również potrzebę radykalnej poprawy działalności informacyjnej w celu popularyzacji międzynarodowego doświadczenia wspierania przedsiębiorczości w ukraińskim Donbasie i ekonomicznych narzędzi dostępnych dla mieszkańców wyzwolonych terytoriów Donbasu. Podkreślano potrzebę wzmocnienia systematycznego, profesjonalnego i wyważonego przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie na okupowanych terytoriach Donbasu. Podczas konferencji Oleg Dubish między innymi spotkał się z lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami odpowiednich organizacji międzynarodowych, władzami DIPH i miasta Mariupola.

photo_5_oleg_dubish_mod

Na zdjęciu – Wiceprezes PUIG Oleg Dubish