Obronność, przemysł, innowacje-nowe polityki Unii Europejskiej

Zapraszamy serdecznie na konferencję „Obronność, przemysł, innowacje-nowe polityki Unii Europejskiej”, która odbędzie się 23 listopada 2018 roku w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Organizator wydarzenia: Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód.

W listopadzie 2016 roku ogłoszono Europejski Plan Działania w Sektorze Obrony (European Defence Action Plan). W czerwcu 2017 roku Komisja Europejska powołała Europejski Fundusz Obronny (European Defence Fund). Na lata 2021-27 Komisja proponuje budżet funduszu w  wysokości  13 miliardów Euro. W maju 2018 roku Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego (European Defence Industrial Development Plan- EDIDP) uzyskał akceptację Rady. EDIDP już w latach 2019-2020 będzie dysponować budżetem 500 mln Euro na dofinansowanie prac rozwojowych dotyczących sprzętu wojskowego.

Właśnie te nowe działania UE i wynikające z nich nowe perspektywy gospodarcze pragniemy przybliżyć przedstawicielom sektora obronnego z krajów naszego regionu.

Z udziałem Prof. Jerzego Buzka- Przewodniczącego Komisji Przemysłu,  Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, wysokich przedstawicieli Komisji Europejskiej, polskiego Sejmu i Rządu RP, gości z krajów Grupy V4 Plus podejmiemy dyskusję o potrzebie współpracy, innowacji i bezpieczeństwa.

Planowane tematy dyskusji:

  • Nowe polityki UE na rzecz obronności a członkostwo w NATO. Synergia czy konkurencja?
  • Nowe fundusze UE na obronność- korzyści dla przemysłu obronnego.
  • Rola krajowych polityk przemysłowych. Jak „spotkać się” z planem Junckera?
  • EDIDP szansą dla firm z Grupy V4 Plus. Prezentacja założeń EDIDP.
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa w europejskiej „sieci” obronnej . Jak wytworzyć spójność i synergie między różnymi politykami UE na rzecz MSP? Znaczenie „ dual use technology”.
  • LeaderSHIP instrumentem wsparcia dla stoczni.

Jak skorzystać z nowych instrumentów wsparcia ? Czego dla bezpieczeństwa potrzebuje Unia Europejska? Co dla obronności i dla „cywilów” mogą dać firmy europejskiego sektora obronnego?

Zapraszamy do Krakowa, 23 listopada 2018 roku, na Konferencję „Obronność, przemysł, innowacjenowe polityki Unii Europejskiej”.

Szczegóły wydarzenia

REJESTRACJA