Pracownik cudzoziemiec – szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy

23 października br. w Krakowie odbyło się spotkanie pracodawców zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli reprezentanci Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Krakowie, Marek Karnecki  – Wicedyrektor Przedstawicielstwa PUIG w Krakowie i Daniela Riabowa, którzy w drugiej części spotkania wzięli udział w panelu “Pracownik cudzoziemiec – szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy”.

W panelu dyskusyjnym “Pracodawca cudzoziemiec – szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy” z udziałem zaproszonych ekspertów, Dariusz Mińkowski, Zastępca GIP,  zwrócił szczególną uwagę na wzrost liczby kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na polskim rynku pracy (głównie Ukraińców).

Wszyscy potwierdzili napływ obywateli Ukrainy, przedstawiciele pracodawców podkreślili, że w chwili obecnej nawet ich zaczyna już brakować.  Marek Karnecki – Wicedyrektor Przedstawicielstwa Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Krakowie dodał, że na Ukrainie  zaczyna brakować  rąk do pracy. Zwrócił także uwagę na takie przypadki na polskim rynku jak handel ludźmi, nielegalne przekazywanie sobie pracowników, handel zezwoleniami na pracę.

O takich przykładach z praktyki kontroli legalności zatrudnienia wspominał również nadinspektor Marek Modrzejewski omawiając przykłady firm zajmujących się rejestracją zezwoleń na pracę dla osób, które w ogóle nie podejmują pracy w Polsce. „W obecnym systemie brakuje mechanizmów przeciwdziałających nadużywaniu uproszczonej procedury, co  pozwala obywatelom innych państw na zakładanie w Polsce firm, których jedynym faktycznym celem jest transfer osób do strefy Schengen”. Panel był okazją do wymiany wielu cennych poglądów i uwag. Na koniec spotkania wyrażono chęć  i potrzebę kontynuowania spotkań  o podobnym charakterze.