Realizacja projektu „Wsparcie nowopowstałych gmin w obwodzie Donieckim w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”.

PUIG we współpracy z Ambasadą RP w Kijowie, Zarządem Głównym Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Donieckim oraz Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP realizuje projekt skierowany do nowych jednostek administracji samorządowej w zakresie polepszenia jakości bezpieczeństwa pożarowego w tym regionie.

Bezpośrednimi beneficjantami projektu są mieszkańcy i administracja 6 wybranych donieckich gmin  poprzez stworzenie gminnych straży pożarnych oraz przeszkolenia 102 ochotników w nowych centrach bezpieczeństwa w obwodzie Donieckim. Projekt przewiduje również zakup umundurowania oraz sprzętu przeciwpożarowego i przekazanie go stronie ukraińskiej.  

Działania w ramach projektu sprzyjają skutecznej implementacji reformy bezpieczeństwa pożarowego w zdecentralizowanych hromadach oraz zaangażowanie obywateli w aktywny udział w ochronę mienia i życia bezpośrednio w miejscu zamieszkania. Przekazane środki ochrony indywidualnej zwiększą bezpieczeństwo samych strażaków biorących udział w walce z żywiołem, a odpowiednio przygotowana kadra strażaków stanie się trwałym elementem działań zarówno prewencyjnych jak i operacyjnych.

W Ukrainie każdego roku dochodzi do ok. 70 tys. pożarów, które skutkują stratami ludzkimi i finansowymi. Obwód Doniecki jest specyficznym regionem ze względu na prowadzone w bezpośredniej bliskości operacje wojskowe i stałe zwiększenie zagrożenia życia i mienia. Stworzenie sprawnych jednostek ochotniczej straży pożarnej jest priorytetem dla władz obwodowych i gminnych, a także wyzwaniem dla nich. Sprawne współdziałanie ochotniczych jednostek z jednostkami zawodowymi stanowi rozwiązanie tego problemu. Polska służy swym wieloletnim unikalnym doświadczeniem w zakresie ochotniczych straży pożarnych, których powstanie sięga II poł XIX wieku, co jest kluczowym elementem polsko-ukraińskiej współpracy partnerskiej.

PUIG jest realizatorem wielu projektów wsparcia skierowanych na Ukrainę i służy zarówno doradztwem eksperckim jak i doświadczeniem organizacyjnym wielu instytucjom, w tym polskim i ukraińskim służbom przeciwpożarowym.