Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki

 Już po raz ósmy wręczone zostały nagrody dla Laureatów Programu „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”.

23 listopada w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Uroczystość w znakomity sposób poprowadzili Dorota Gardias oraz Krzysztof Ibisz. Zgromadzonych gości powitał gospodarz wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, który pogratulował obecnym ich sukcesów oraz podkreślił zaangażowanie Federacji w działania na rzecz promowania polskiej przedsiębiorczości.

Słowa uznania i gratulacje Laureatom przekazał również Pan Janusz Piechociński – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

„Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” to inicjatywa,  której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w obszarach: przedsiębiorczości, instytucji oraz w ochronie zdrowia. W ramach Programu przyznawany jest tytuł „Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki” oraz realizowane są Projekty: „Rzetelni”, „Liderzy Polskiej Gospodarki” oraz „Diamenty Polskiej Gospodarki”.

W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych,  organizacji branżowych, izb handlowych i organizatorów, po wnikliwej ocenie i zgodnie z przyjętą procedurą, wyłoniła Laureatów Programu.

Uroczyste wręczenie rozpoczęto od Laureatów tytułu „Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki”. Dyplomy dla najlepszych wręczyli przedstawiciele organizacji pracodawców: Pan Tomasz Waźbiński – Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług oraz Pan Lesław Wiatrowski  – Wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy.pl. Kolejnym punktem wieczoru było uhonorowanie Laureatów ubiegających się o zaszczytny tytuł „Lider Polskiej Gospodarki”.

Emocji nie było końca, bowiem po wręczeniu nagród dla Liderów przyszedł czas na projekt „Diamenty Polskiej Gospodarki”, gdzie doceniono jakość, innowacyjność jak również prowadzone działania eksportowe oraz wkład w rozwój i zarządzanie firmą. Zaszczytne nagrody wręczyli Pan Janusz Piechociński – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja oraz Pan Jacek Bobrowski – Członek Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług.

Już od ośmiu lat na wniosek urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz na wniosek Prezydium Przedsiębiorcy.pl i Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług przyznawane są nagrody w projekcie „Rzetelni” – dla osób, podmiotów, organizacji zasłużonych dla rozwoju przedsiębiorczości. Statuetki i dyplomy uznania Laureaci odebrali z rąk Pana Roberta Składowskiego – Prezesa Federacji Przedsiębiorcy.pl oraz Piotra Podgórskiego – Wiceprezesa Federacji Przedsiębiorcy.pl

Podsumowania wieczoru dokonał Prezes Przedsiębiorcy.pl Pan Robert Składowski, który poinformował zebranych gości o kolejnym wydarzeniu organizowanym przez federację, a którym będzie zaplanowana na czerwiec 2019 Wielka Gala „30 lat wolności dla polskiej przedsiębiorczości”. Na koniec odczytano list Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka Kuchcińskiego, który zawierał słowa skierowane również do Laureatów Programu: cyt. „(…) Cieszę się, że Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl za cel postawiła sobie wyróżnienie tych podmiotów, które najbardziej przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego Rzeczypospolitej. Dzisiejsza Wielka Gala stanowi wyjątkowy moment, abyśmy mogli podziękować laureatom za ich pożyteczną pracę. Z wielką radością gratuluję Państwu zwycięstwa, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w realizacji przyszłych planów. Chciałbym dołączyć jeszcze jedno życzenie, w świetle obecnego wydarzenia jak najbardziej uzasadnione, wielu sił do dalszej pracy.(…)”