Sympozjum w Radomsku

W dniu 24 listopada w Radomsku w sali konferencyjnej Hotelu Porto odbyło się Sympozjum pod nazwą „Legalna migracja – szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.”

sympozjum_radomsko2016_04

Wszyscy, którzy dotarli na miejsce mieli możliwość zapoznania się z nadchodzącymi zmianami w przepisach oraz przedyskutowania i omówienia od strony praktycznej wszelkich wątpliwości związanych z obecnymi przepisami.

sympozjum_radomsko2016_03

Dzięki organizacji Sympozjum blisko stu uczestników miało możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie nadchodzących zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców oraz uzyskania wielu cennych wskazówek od ekspertów i praktyków w swych dziedzinach.

sympozjum_radomsko2016_08

Ogromna ilość zadanych pytań – zarówno w trakcie paneli jak i w kuluarach – świadczy o dużym zainteresowaniu tym tematem oraz potwierdza fakt, że nasze Sympozjum jest odpowiedzią na Państwa potrzeby. Już w trakcie wydarzenia zebrano wiele pozytywnych komentarzy dotyczących jego organizacji. Niezmiernie cieszy nas, że dzięki Sympozjum mieliście Państwo możliwość poznania tematu od strony praktycznej, a pozyskane kontakty biznesowe posłużą do rozwoju i współpracy pomiędzy Państwa firmami.