XI FORUM EUROPA-UKRAINA – Rzeszów, 13-14 marca 2018 r.

Forum Europa – Ukraina, organizowane od 2007 r., jest jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Głównym tematem jedenastego już Forum będzie kwestia modernizacji i rozwoju potencjału Ukrainy oraz kierunek i tempo przeprowadzanych reform. W roku 2017 została ratyfikowana i weszła w życie umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską. Bez względu na kryzys, który ten kraj przeżywa w ciągu ostatnich lat z powodu wojny oraz rosyjskiej okupacji Krymu i części terytoriów ukraińskiego Donbasu, można dostrzec wyraźne sygnały poprawy sytuacji gospodarczej. Ożywiła się także współpraca gospodarcza i polityczna z krajami Zachodu. Jednak słabo widoczne efekty reform, pogłębiające się podziały polityczne, niestabilność gospodarki, powszechny niedostatek powodują rosnące niezadowolenie w społeczeństwie. W związku z tym, w 2018 niezwykle aktualne pozostaje pytanie, czy Ukraina wykorzysta możliwości, które daje współpraca z UE i innymi krajami? Jakie następne działania powinien podjąć Kijów i jego europejscy partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój kraju i jego integrację z Zachodem?

PROGRAM

OFERTA TARGOWA II TARGI WSCHODNIE

Więcej informacji na stronie organizatorów