XV KONGRES MBA – 17-19 maj – KRAKÓW

Teoria chaosu – wartość (nie)zależności?

Kongres to największa w Polsce tego typu inicjatywa integrująca środowisko MBA. Wydarzenie to ma na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów. O jego specyfice decyduje łączenie wystąpień naukowców z polskich i zagranicznych uczelni oraz czołowych ekspertów i ekonomistów. W Kongresie co roku uczestniczą menedżerowie wyższego i średniego szczebla legitymujący się tytułem Master of Business Administration, Dyrektorzy Programów MBA oraz naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni. Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jako organizator, dąży do tego, aby coroczne spotkania kongresowe na stałe wpisały się w kalendarz każdego menedżera MBA.

Istnieje ścisłe powiązanie między uporządkowaniem a chaosem. Stan dotychczas stały prowadzi do innego w procesie dynamicznych przemian. To, co powszechnie uważa się za nieskomplikowane, staje się skomplikowane i na odwrót. Zjawiska, które na pozór wydają się pozbawione struktury i przypadkowe mogą – zgodnie z teorią chaosu deterministycznego – podlegać bifurkacji. Z kolei nieliniowość zachodzących procesów, ich dynamika i nadwrażliwość powodują wystąpienie zależności znanych obecnie pod nazwą „efektu motyla”.

Czy posłużenie się zatem elemental teorii chaosu może stanowić inspirację w zakresie interpretacji zjawisk zachodzących w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa? Jak wykorzystać ów impuls kreatywności? Czy i dlaczego świadomość pozytywnych efektów występowania chaosu może pomóc w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem? Jaki ma wpływ na planowanie, motywowanie, kontrolę czy finanse? Czy układy chaotyczne charakteryzują się większą efektywnością niż układy uporządkowane? A zatem czy warto utrzymywać przedsiębiorstwo lub organizację w stanie permanentnego wzburzenia?

To tylko niektóre z pytań na które będziemy poszukiwać odpowiedzi podczas XV Kongresu MBA Teoria chaosu – wartość (nie) zależności.

XV Międzynarodowy Kongres MBA to:

  • Pięć paneli tematycznych – prowadzonych przez wybitnych specjalistów ze świata nauki i biznesu.
  • Study Visits – tradycją jest, że Kongres MBA rozpoczyna się od Study Visits, czyli odwiedzin firm zlokalizowanych w okolicach Krakowa. Uczestnicy Kongresu mają możliwość posłuchania i zobaczenia jak na co dzień funkcjonują wizytowane przedsiębiorstwa. Wizyty studyjne są idealną okazją do poznania procesów oraz tajników sukcesu dynamicznie rozwijających się firm w regionie. Już 17 maja uczestnicy Kongresu będą mogli poznać modele biznesowe takich firm jak: Silvermedia, ASTOR czy Mniamoo.
  • Warsztaty biznesowe – Uczestnicy Kongresu mają również okazję do wzięcia udziału w części warsztatowej. Spotkania prowadzą trenerzy z wysokim poziomem wiedzy merytorycznej oraz bogatym doświadczeniem zawodowym. To świetna okazja do treningu własnych umiejętności i zdobycia nowych kompetencji, a dzięki interdyscyplinarnym grupom oraz szerokiemu przekrojowi branż jakie spotykają się na Kongresie, to również szansa na zdobycie nowych doświadczeń. W tym roku uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość wzięcia udziału w następujących warsztatach, przygotowanych przez Nowe Motywacje oraz PMI Poland Chapter:
    • Error Management Training (Zarządzanie błędami),
    • Miękka strona agile – zwinne zespoły w kontrolowanym (pseudo) chaosie,
    • Jak porządkować chaos, czyli o ekstremalnym zarządzaniu projektami.
  • Networking – Kongres to przede wszystkim okazja do swobodnych rozmów, nawiązywania kontaktów biznesowych, dyskusji zarówno o świecie współczesnym, jak również planach rozwoju na przyszłość. Wydarzeniem zamykającym pierwszy dzień Kongresu jest uroczysta Gala Dinner połączona z aukcją charytatywną. Natomiast zwieńczeniem Kongresu, podobnie jak w latach poprzednich, organizowany na terenie Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie, koło Krakowa Turniej KSB UEK Golf Cup 2019 połączony z Akademią Golfa dla początkujących oraz piknikiem rodzinnym.

Dodatkowe informacje o Kongresie dostępne są na stronie internetowej: www.kongresMBA.pl