V Międzynarodowe Forum „DZIEŃ POLSKIEGO BIZNESU” już za nami!

24 listopada 2016 r. w Kijowie odbyło się kolejne V Międzynarodowe Forum „DZIEŃ POLSKIEGO BIZNESU”, które jest jedną z wielu platform komunikacyjnych dla polsko-ukraińskiego biznesu, przedstawicieli instytucji państwowych i władz lokalnych, instytucji finansowych i firm doradczych. Forum odbyło się pod patronatem Ambasady RP w Ukrainie, przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Organizatorami byli: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ukrainie, Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON, Międzynarodowy Związek Audytorski, Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. 2 Udział w wydarzeniu wzięło ponad 300 uczestników, którzy są zainteresowani wejściem na rynki UE i Polski. 38 panelistów wystąpiło w następujących sesjach:
  • Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza – perspektywy rozwoju „Czy rok 2017 stanie się rokiem boomu inwestycyjno-handlowego?”;
  • Atrakcyjność inwestycyjna Polski, rządowe wsparcie inwestorów i eksporterów;
  • Polska przez pryzmat atrakcyjności biznesowej miast i regionów;
  • Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; Wsparcie startup-ów i innowacyjności gospodarki.
5 Otwierając Forum, Bartosz Musiałowicz, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ukrainie zwrócił uwagę, że w pierwszym półroczu 2016 roku odwrócona została występująca przez dwa lata tendencja spadku obrotów handlowych pomiędzy państwami. Wyraził nadzieję na polepszenie relacji gospodarczych obu krajów, wzrost handlu i inwestycji. 1 Wiceminister MRGH Ukrainy Maksym Nefiodov zwrócił uwagę na możliwości pogłębienia relacji pomiędzy państwami i wyraził nadzieję, że  w przyszłym roku nastąpi  wzrost handlu zagranicznego między naszymi krajami. Natomiast Wiceminister MR RP Mariusz Haładyj poinformował o tym, że 10% wzrost obrotów między Polską i Ukrainą w marcu 2016 roku świadczy o zmianie tendencji w stosunkach gospodarczych między państwami. Zakończyła się dwuletnia tendencja spadku, a procesy integracyjne Ukrainy z UE i Strefa wolnego Handlu powinny sprzyjać utrwalaniu pozytywnych trendów w inwestycjach i handlu. Wraz z tym Mariusz Haładyj zaznaczył, że dla firm istotnymi pozostają stabilność i przewidywalność warunków współpracy. Jan Piekło, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Ukrainie, podkreślił rolę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie jako głównego czynnika zmiany wektora rozwoju kraju i jego władzy. 6 Jacek Piechota, Prezes Polsko-ukraińskiej Izby Gospodarczej mówił o polskich doświadczeniach na drodze do akcesji do UE, zwracał uwagę na konieczność właściwego klimatu dla inwestorów i przedsiębiorców działających już na Ukrainie, podkreślając, że zadowolenie tych, którzy już tutaj są i mają doświadczenia z rynku ukraińskiego, stanowią najlepszy argument dla pozyskiwania kolejnych inwestycji zagranicznych. 4 W sesji poświęconej tematowi atrakcyjności inwestycyjnej Polski i działaniom rządowym przy wsparciu inwestorów i eksporterów udział wzięli zaproszeni przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą Prezes Urzędu Zamówień Publicznych RP, Małgorzata Stręciwilk oraz Wiceprzewodniczący Komitetu ds. zamówień publicznych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Piotr Zatyka, którzy omówili możliwości dla ukraińskiego biznesu udziału w zamówieniach publicznych w Polsce, a także przedstawili porady prawne co do udziału w przetargach. Udział w sesji dotyczącej wsparciu innowacyjności gospodarki wziął Arkadiusz Zuzaniuk, Prezes Europejskiego Centrum Innowacji, który przedstawił wspólny z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą¸ Europejskim Centrum Innowacji  oraz Fundacją Rozwoju i Innowacji Ukrainy projekt POLSKO-UKRAIŃSKIE CENTRUM INNOWACJI.