V Rocznica Rewolucji Godności

21 listopada 2018 roku Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wzięła udział w obchodach 5 rocznicy Euromajdanu – Rewolucji Godności. Organizatorami wydarzenia byli: Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Michała Boniego, Związek Ukraińców w Polsce oraz Fundacja “Nasz Wybór”. Gościem specjalnym był Leszek Balcerowicz, były szef grupy doradców strategicznych Prezydenta Ukrainy. PUIG reprezentował jej Wiceprezes Andrzej Drozd.

Jubileusz był okazją do oddania hołdu poległym uczestnikom pokojowych protestów na Majdanie, które przekształciły się w ogólnopaństwową rewolucję, dającą początek reformom w Ukrainie oraz głębokim zmianom politycznym, ekonomicznym i społecznym. Podczas toczącej się w ramach wydarzenia dyskusji podjęto temat prezentacji osiągnięć władz i społeczeństwa ukraińskiego po 5-ciu latach od rewolucji, bilansu dokonywanych zmian ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzanej w Ukrainie reformy samorządowej oraz szeroko rozumianej współpracy zagranicznej z UE. Podkreślano, iż Majdan stal się symbolem solidarności obywateli Polski i Ukrainy oraz pogłębionej współpracy miedzy obu krajami. Obchodom rocznicy towarzyszyła wystawa fotograficzna „Krym po okupacji” oraz koncert ukraińskiego zespołu „ Odyn v kanoe”.