Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.

21 kwietnia 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju RP odbyło się VI posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. Współprzewodniczący – ze strony polskiej Mateusz Morawiecki wicepremier, minister rozwoju i finansów, a ze strony ukraińskiej Stepan Kubiw, pierwszy wicepremier, minister rozwoju ekonomicznego i handlu Ukrainy. Wśród uczestników posiedzenia był m.in. Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.


Od Izby w posiedzeniu dwustronnej Komisji Międzyrządowej od strony ukraińskiej  uczestniczyli także Pierwszy Wiceprezes PUIG Oleg Dubish oraz Przewodniczący Rady PUIG, Prezes Lwowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Dmytro Aftanas

Obrady dotyczyły najważniejszych obszarów polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, w tym: handlowo-inwestycyjnej, rozwoju przedsiębiorczości, współpracy w dziedzinie rolnictwa, energetyki, infrastruktury, finansowo-bankowej, w dziedzinie turystyki i innych.