W Krzemieńczuku o doświadczeniach Polski

“Wspólnie twórzcie przyszłość”- pod takim hasłem, w Krzemieńczuku,  w dniach 10 i 11 maja 2018 r. odbywało się Międzynarodowe Forum Gospodarcze. Jego głównym organizatorem była Rada Miasta Krzemieńczuk, która do współpracy zaprosiła, m.in., Ambasadę Litwy na Ukrainie, Konsulat Generalny RP w Charkowie, PLEDDG- organizację kanadyjskich miast, koordynującą współpracę w Ukrainą oraz Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą.

Prezes Izby, Jacek Piechota mówił o tym, jak budowano w Polsce system wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw; prezentował też zasady działania specjalnych stref ekonomicznych.

Dariusz Szymczycha, koordynujący projekt Polsko-Ukraińskiej Akademii Miast, prezentował rolę i możliwości gmin we wspieraniu biznesu i pozyskiwaniu inwestorów. Przedstawił też znaczenie  agencji rozwoju regionalnego dla tworzenia planów rozwoju regionalnego, wykorzystania środków Unii Europejskiej, wzmacniania biznesu i dostarczania przedsiębiorcom informacji gospodarczej.

Udział w konferencji stworzył  możliwość spotkania przedstawicieli Izby w polskiej parafii w Krzemieńczuku i z Panem Wiktorem Maryniczem, działaczem gospodarczym o polskich korzeniach i wielkich zasługach dla polskiej pamięci na Połtawszyźnie.