W Polsce liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy spadła o jedną czwartą. Ekspert wyjaśnia przyczyny.

 

Zmiana przepisów dotyczących oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy, odpływ pracowników sezonowych z Ukrainy dalej na zachód – zdaniem eksperta kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”, przewodniczącego Komitetu ds. Migracji i Zatrudnienie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Pawła Kułagi – są to główne powody zmniejszenia się liczby oświadczeń dla obywateli Ukrainy.

 „Wśród powodów takiej tendencji upatrywałbym 3 główne: po pierwsze, zmiana od 1 stycznia 2018 r. przepisów dotyczących oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – wprowadzono opłatę (wcześniej bezpłatnie) oraz uszczelniono i wydłużono procedurę, co utrudniło proceder handlu «fikcyjnymi» oświadczeniami. Po drugie, w I połowie 2017 r. nie obowiązywał jeszcze (do 11 czerwca) ruch bezwizowy dla Ukrainy – wprawdzie do podjęcia legalnej pracy w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego nadal potrzebne jest oświadczenie, ale możliwość swobodnego pobytu w strefie Schengen sprzyja także nielegalnej pracy bez dokumentów, przede wszystkim w innych krajach UE. Po trzecie, Polska straciła na popularności jako miejsce pracy sezonowej, a częstym wyborem Ukraińców były w I połowie 2018 r. np. Czechy, Węgry, kraje bałtyckie, skandynawskie oraz Izrael”.

W piątek 21 września 2018 r. opublikowano raport Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanych do ewidencji oświadczeń. Według tego raportu, w pierwszej połowie 2018 r. zarejestrowano 692 466 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy. Jest to o 212 388 oświadczeń mniej niż w analogicznym okresie 2017 r.