Waste Management 2017

3-4 października 2017 roku Kijowie w Centrum Wystawienniczym Izby Handlowo-Przemysłowej Ukrainy odbędą się Międzynarodowe Targi Urządzeń i Technologii zarządzania odpadami Waste Management 2017.

Forum Międzynarodowe ma na celu stać się platformą do pozyskania inwestycji i zaawansowanych technologii w tej branży.

W targach udział wezmą międzynarodowi dostawcy urządzeń i kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, operatorzy rynku, przedstawiciele instytucji finansowych, przedsiębiorstw przemysłowych, firm budowlanych i inżynierskich, ministerstw, samorządów terytorialnych, przedstawicielstw dyplomatycznych itd.

Instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny czy Ukreximbank, są zainteresowani inwestowaniem w sektor.

W 2017 roku oczekuje się zatwierdzenie przez Rząd Ukrainy strategii zarządzania odpadami, co będzie kontynuacją reformy branżowej.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej www.wm-expo.com

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: events@wm-expo.com, +38 056 794 33 94