Wsparcie bezpieczeństwa pożarowego w Ukrainie

W ramach realizacji projektu „Wsparcie nowo powstałych gmin w obwodzie donieckim w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” w dniu 21 listopada 2018r. odbyło się oficjalnie wręczenie umundurowania ochrony indywidualnej dla ratowników-starszaków oraz wręczenie dyplomów o ukończeniu kursu szkolenia podstawowego systemu ratowniczego dla strażaków-wolontariuszy.

Udział w wydarzeniu wzięli: Iryna Podashevska, przedstawiciel Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie donieckim, Joanna Jurewicz, Radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, generał Marek Kowalski ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Pavlo Chelpych, Zastępca Przewodniczącego Donieckiej  ODA.

Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą reprezentowała Wiktoria Jalowienko, Dyrektor Przedstawicielstwa Generalnego PUIG w Kijowie.

W obecnej niestabilnej sytuacji zaistniałej w Ukrainie realizowany przez PUIG projekt, zwiększający standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w postaci szkoleń oraz przekazanego ukraińskiej stronie umundurowania i sprzętu, nabiera szczególnego znaczenia.

Projekt realizowany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą we współpracy z Ambasadą RP w Kijowie, Zarządem Głównym Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Donieckim oraz Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP i skierowany do nowych jednostek administracji samorządowej w zakresie polepszenia jakości bezpieczeństwa pożarowego w tym regionie.