XII Forum Europa-Ukraina

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest partnerem XII Forum Europa – Ukraina oraz III Targów Wschodnich w Rzeszowie.

„Ukraina po 2019 roku. Ile zmiany, ile kontynuacji”

Forum Europa – Ukraina, organizowane od 2007 roku, jest jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich. Głównym tematem nadchodzącego dwunastego Forum będzie kwestia kontynuacji procesu reform i modernizacji Ukrainy w sytuacji możliwych zmian na szczycie władzy w Kijowie w wyniku wyborów prezydenckich i parlamentarnych zaplanowanych w roku 2019. 

Nadal trwa wojna na wschodzie Ukrainy, okupowany jest Krym, oraz część obwodów donieckiego i ługańskiego. Oceny postępów polityki społecznej i gospodarczej realizowanej przez dotychczasowe władze są zróżnicowane. Bez względu na kryzys można dostrzec wyraźne sygnały poprawy sytuacji gospodarczej. Ożywiła się także współpraca gospodarcza i polityczna z krajami Zachodu. Jednak słabo widoczne efekty reform, pogłębiające się podziały polityczne, niestabilność gospodarki, powszechny niedostatek powodują rosnące niezadowolenie w społeczeństwie. W związku z tym, w 2019 roku niezwykle aktualne pozostaje pytanie, jaka będzie polityka władz wyłonionych w rezultacie wyborów i czy Ukraina wykorzysta możliwości, które daje współpraca z krajami Unii Europejskiej i NATO? Jakie następne działania powinien podjąć Kijów i jego zachodni partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój kraju i jego integrację ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi?

DATA I MIEJSCE

Termin:  24-25 stycznia 2019 r.

Miejsce:  G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • 2 dni debat i spotkań
 • Prezentacja Raportu Głównego
 • Sesje plenarne: kluczowi decydenci będą rozmawiać o współpracy gospodarczej i politycznej Ukrainy i krajów europejskich
 • Ponad 30 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym
 • 10 prezentacji ukraińskich regionów, wybranych sektorów gospodarki etc.
 • 2 bankiety: możliwość bezpośredniego kontaktu z gośćmi
 • III Targi Wschodnie – możliwość prezentacji firm i nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE*

I.  Sesje plenarne

 • Przyszłość ukraińskiej transformacji. Ile zmiany, ile kontynuacji?
 • Sąsiedzi Europy czy sąsiedzi w Europie? Nowe kraje stowarzyszone z UE w poszukiwaniu realistycznego modelu integracji europejskiej

II. Polityka Międzynarodowa

 • Europa po 2019 roku – integracja czy dezintegracja? Kiedy będzie możliwe kolejne rozszerzenie UE?
 • Współpraca państw Trójmorza. Czy Ukraina pozostanie na uboczu?
 • Ewolucja polityki wschodniej Niemiec – wyzwania i perspektywy
 • Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej – pomost pomiędzy państwami regionu czy źródło nieporozumień?
 • Partnerstwo Wschodnie: nowe pomysły dla nowej rzeczywistości
 • Polska – Ukraina. Nowe oczekiwania i nowe możliwości
 • Rosyjska hybrydowa agresja na wolny świat i demokrację trwa. Czy można skutecznie przeciwdziałać?
 • Sojusz solidarności czy sojusz rozbieżności? Czy można zachować spójność transatlantycką?
 • W poszukiwaniu planu pokojowego dla Ukrainy. Rozplątywanie węzła gordyjskiego?
 • Wspólne zagrożenie? Bezpieczeństwo Ukrainy i Gruzji a bezpieczeństwo Europy
 • Współpraca transgraniczna w Europie Środkowo-Wschodniej – rola regionów w budowaniu wzajemnych relacji

III. Gospodarka i rozwój

 • Czy można uchronić gospodarkę przed populizmem? Wyzwanie dla regionu i całego kontynentu
 • Europa Środkowa i Wschodnia – infrastruktura w przebudowie
 • Inwestycje w sektorze rolnym – perspektywy współpracy międzynarodowej
 • Jak skutecznie budować innowacyjną gospodarkę? Doświadczenia – inspiracje – strategie
 • Jak usunąć bariery dla handlu i międzynarodowej współpracy inwestycyjnej?
 • Konsekwencje projektu NordStream2 dla polityki energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Kooperacja rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej szansą na wzrost inwestycji?
 • Perspektywy współpracy przemysłu zbrojeniowego
 • Rozwój regionalnych połączeń i portów lotniczych w Europie Środkowej i Wschodnie
 • Wpływ inwestorów zagranicznych na gospodarkę i społeczeństwo. Korzyści i ryzyka
 • Wyzwania rynku energii elektrycznej w regionie

IV. Społeczeństwo i Reformy

 • Czy reforma decentralizacyjna zmienia Ukrainę?
 • Dziedzictwo kulturowe czynnikiem rozwoju obszarów pogranicza
 • Dziennikarstwo śledcze – czy można ochronić dziennikarzy?
 • Lekcja z historii. Jak prowadzić mądrą politykę historyczną?
 • Opinia publiczna w krajach regionu: podobieństwa i różnice
 • Skutki rosyjskiej agresji i okupacji. Pomoc uchodźcom, odbudowa zniszczeń, odtwarzanie społecznych więzi
 • Społeczeństwo obywatelskie i wybory. Możliwości i zadania
 • Teraźniejszość i przyszłość ukraińskiej emigracji pracowniczej w Europie
 • Troska o środowisko naturalne jako motywacja współpracy międzynarodowej
 • Turystyka medyczna – nowe możliwości współpracy
 • Współpraca młodzieży – niewykorzystana szansa?

*Propozycje tematyczne mogą ulec zmianie

GOŚCIE FORUM

Ponad 800 uczestników z Polski, Ukrainy, krajów UE, krajów sąsiedzkich i USA – przedstawiciele rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i kół eksperckich.

Udział możliwy po dokonaniu rejestracji.

REJESTRACJA NA FORUM

REJESTRACJA NA TARGI