Zakończono XI Forum Europa-Ukraina

Forum Europa-Ukraina odbyło się 13-14 marca 2018 w G2A Arena w Rzeszowie-Jasionce.

Uczestnicy paneli oraz zaproszeni goście omawiali problemy Ukrainy i jej relacje z krajami Unii Europejskiej. Starali się odpowiedzieć na pytania – Czy Ukraina wykorzysta możliwości, które daje współpraca z UE i innymi krajami? Jakie następne działania powinien podjąć Kijów i jego europejscy partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój kraju i jego integrację z Zachodem?

Partnerem instytucjonalnym tak ważnego wydarzenia była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, przedstawiciele której wzięli aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach na tematy polityczno-gospodarcze.

W dyskusji na temat Progi i bariery dla handlu i międzynarodowej współpracy inwestycyjnej udział wziął Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, który przekonywał, że Polacy kibicują Ukrainie na drodze jej przemian. Zauważył również, że bardzo słusznym krokiem było reaktywowanie prac grupy roboczej ds. handlu i inwestycji.

Natomiast I Wiceprezes PUIG Oleg Dubish był moderatorem i skutecznie uczestniczył w dyskusji pt. Od stowarzyszenia do unii celnej? Ukraina w poszukiwaniu realistycznego modelu integracji europejskiej

Kto korzysta z liberalizacji handlu pomiędzy Unią Europejską i jej wschodnimi sąsiadami? – było tematem rozmów, w których wystąpiła Elżbieta Bodio, Wiceprezes PUIG.

W licznych panelach związanych z biznesem i gospodarką, integracją europejską i reformami na Ukrainie, polityką międzynarodowa oraz zagadnieniami społecznymi, wystąpiło ponad 300 prelegentów – ekspertów doskonale znających wyzwania, które stoją zarówno przed Ukrainą jak i państwami Unii Europejskiej, liczące na zaangażowanie Ukrainy w sprawy międzynarodowe.

Ważną częścią forum były II Targi Wschodnie, w których uczestniczyło ponad 70 wystawców.