ZAMMLER GROUP otworzono w MPL “Boryspil”

W ubiegłym tygodniu odbyło się uroczyste otwarcie nowej jednostki strukturalnej ZAMMLER GROUP w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Boryspil”. Mając dobre doświadczenie w zakresie lotniczych przewozów towarowych, firma zawsze dąży do poprawy jakości usług i doskonalenia wszystkich związanych z tym procesów. Otwarcie biura bezpośrednio na terenie Portu Lotniczego – krok do osiągnięcia właśnie takiego celu.

Dziś ZAMMLER ma realną możliwość kontrolować wszystkie etapy przygotowania rozładunku i załadunku, szybkiej komunikacji ze wszystkimi służbami Portu Lotniczego, przedstawicielami linii lotniczych, partnerami i, co najważniejsze, błyskawicznego reagowania na sytuacje nieplanowane.

Otwarcie jednostki strukturalnej rozpoczęło się od wycieczki do terminalu towarowego, po czym na gości wydarzenia czekała uroczysta część. Andrij Kryworotow, Dyrektor Departamentu Przewozów Lotniczych ZAMMLER GROUP wspólnie z Ołeksiem Kendą, p.o. Kierownika Działu Produkcji Terminalu Towarowego „Boryspil”  przeprowadzili wycieczkę, podczas której opowiedzieli o szczegółach na temat eksportowych i importowych przesyłek lotniczych, systemu zapewnienia przestrzegania temperatury i ogólnego bezpieczeństwa. Goście na własne oczy zobaczyli proces załadunku samolotu Tureckich Linii Lotniczych Airbus A330-200F, który wśród innych przesyłek brał na pokład 5 t ukraińskiej czereśni do Hongkongu.  Ponadto przedstawiono potężny pojazd przeciwpożarowy, który codziennie jest używany w trakcie ćwiczeń straży pożarnej Portu Lotniczego.

Uroczysta część z okazji otwarcia nowego biura ZAMMLER rozpoczęła się z powitalnego słowa menedżera ds. Rozwoju Grupy Firm ZAMMLER Łarysy Melnyczuk. W imieniu Dyrektora Generalnego, współzałożyciela ZAMMLER GROUP Wiktora Szewczenki Ł. Melnyczuk podziękowała partnerom i klientom za owocną wieloletnią współpracę i wsparcie, a także opowiedziała o planach na najbliższą przyszłość. W szczególności, o rozszerzeniu geografii transportu w maksymalnie lojalnych cenach i w krótkim czasie. Ołeg Raczow, jeden z założycieli ZAMMLER GROUP i СЕО ZAMMLER POLSKA podczas uroczystej przemowy zacytował wypowiedź Winstona Churchilla, która jego zdaniem najbardziej przekazuje sens filozofii firmy ZAMMLER: „Sukces – nie jest ostateczny, porażki nie są śmiertelne, najważniejsze – to odwaga kontynuować to, co zaczęliśmy. Zawsze działaliśmy na tej zasadzie i dlatego za 12 lat z małej firmy wyrósł międzynarodowy operator logistyczny z oddziałami w Polsce, na Ukrainie i w Chinach, posiadający 12 biur, 6 zespołów magazynów w Kijowie, Odessie i Dnieprze, zatrudniający ponad 500 pracowników i dysponujący flotą o 65 nowoczesnych ciężarówek”. Jak zaznaczył Ołeg Raczow, główne dwa cele na rok bieżący – to wzmocnienie rozwoju kierunku lotniczych przewozów towarowych, krokiem do realizacji którego jest otwarcie nowego oddziału w Porcie Lotniczym i biura w Niemczech, które znajduje się obecnie na końcowym etapie. Szczegóły i cechy świadczenia usług lotniczych w zakresie przewozów towarowych, nowe możliwości kombinacji dostaw drogowych i lotniczych, które będzie oferować swoim klientom ZAMMLER przedstawił Andrij Kryworotow. W swoim przemówieniu podkreślił: „Przygotowując się do wzmocnienia kierunku przewozów lotniczych, firma ZAMMLER, oprócz otwarcia biura w Boryspolu, przeszła certyfikację w Państwowej Administracji Lotniczej i otrzymała certyfikat na prawo do sprzedaży lotniczych przewozów, które będą realizowane w partnerstwie z austriacką firmą „Cargo Partner”. Z powitalnymi słowami na adres ZAMMLER wystąpili Ołeksij Penkauskas, Dyrektor Generalny „FF Cargo Service Ukraina”, Gennadij Jakubowycz, Dyrektor Zarządzający Glode Air Cargo i pan Lu Dziuń, Doradca ds. handlowo-gospodarczych Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej na Ukrainie. Goście życzyli sukcesów i aktywnej współpracy w rozwoju powietrznej logistyki towarowej. Wśród honorowych gości obecni byli Rusłan Osypenko, Dyrektor Wykonawczy Chińskiego Stowarzyszenia Handlowego, Wasyl Szweć, Zastępca Dyrektora Wykonawczego Chińskiego Stowarzyszenia Handlowego, Witalij Majstrenko, Wiceprezes Kijowskiej Izby Handlowo-Przemysłowej i top-menedżerowie ZAMMLER GROUP. Po zakończeniu części oficjalnej na gości czekał uroczysty bankiet, podczas którego wszyscy mieli okazję porozmawiać i omówić plany dotyczące przyszłej współpracy.