Zamówienie Ministerstwa Rozwoju RP

Ministerstwo Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę na Ukrainę sprzętu elektronicznego w ramach projektu Polskiej pomocy rozwojowej „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów”.
Zamówienie obejmuje dostawę następującej ilości urządzeń:
1. w ramach zamówienia podstawowego: a) 14 ekranów projekcyjnych b) 14 projektorów, c) 14 telewizorów, d) 5 routerów, e) 8 urządzeń wielofunkcyjnych f) 80 laptopów, g) 80 pakietów oprogramowania i akcesoriów, h) 11 drukarek,
2. W ramach zamówienia objętego prawem opcji – 20 laptopów i 20 pakietów oprogramowania i akcesoriów.
Termin wykonania zamówienia podstawowego wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy. Zamówienia objęte prawem opcji będą realizowane w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez wykonawcę zlecenia, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2017 r. Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 11 września 2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju – pokój 13, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Link do oferty: http://mr.bip.gov.pl/publiccontracts/view/8839