Zielone miasta – możliwości zmian infrastrukturalnych w Kijowie

Prezydent miasta Kijowa Witalij Kliczko podpisał Memorandum o porozumieniu między Kijowską Miejską Administracją Państwową a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie programu EBOR „Zielone miasta”. Dokument ten otwiera możliwości dla realizacji ważnych projektów infrastrukturalnych w stolicy m.in. odnowienie parku KP „Kyivpastrans” KP „Kyiv metro” – zakup nowych autobusów, trolejbusów i wagonów metra. Ponadto, pomoże przeprowadzić kompleksową rekonstrukcję linii tramwajowej i przystanku „Kontraktova Ploshcha”, remont mostu Metro.

„Wspólnie zostały wybrane 4 projekty dot. infrastruktury transportowej, które możemy zrealizować w latach 2019-2020. Komitet Kredytowy EBOR zatwierdził koncepcje projektów o szacowanym całkowitym koszcie 320 mln euro. Po podpisaniu Memorandum musimy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i uzgodnić projekty. Następnie zostaną podpisane umowy kredytowe i rozpoczniemy procedury przetargowe”, – powiedział Witalij Kliczko.

Zdaniem Prezydenta Miasta jest to już drugi etap współpracy z EBOR. Na dzisiaj w ramach współpracy z EBOR w stolicy realizowane są dwa projekty dot. renowacji taboru transportu publicznego – 60 mln euro dla KP „Kyivpastrans” (zakup 185 autobusów i 202 trolejbusów) oraz na 40 mln euro dla KP „Kyiv metro” (zakup 50 wagonów).

„Kolejnym ważnym projektem będzie modernizacja systemu ciepłowniczego w stolicy, co przewiduje pożyczka KP „Kyivteploenergo” na kwotę 140 mln euro w ramach gwarancji Kijowskiej Rady Miejskiej” – zaznaczył Witalij Kliczko.

„Koncepcje tych projektów zostały zatwierdzone w ramach polityki regionalnej Programu „Zielone Miasta”, który przewiduje pomoc EBOR w finansowaniu priorytetowych projektów ekologicznej infrastruktury, w realizacji planowania strategicznego oraz pomoc techniczna i wsparcie darczyńców”, – podkreślił prezydent stolicy.

W ramach Programu „Zielone Miasta”, za pomocą którego wdrażane są technologie ekologiczne, EBOR wspiera również miasta partnerskie w części opracowywania i realizacji planu działań „Zielone miasta”, a także pomaga w określaniu programów inwestycyjnych i pozyskiwaniu finansowania.

Źródło: Kijowska Rada Miejska