23-25 MAJA 2022

8-9 CZERWCA 2022

Zobacz nasze wydarzenia i przyłącz się!

Zobacz wszystkie Wydarzenia

Fundusz Pomocy Ukrainie

POMOC HUMANITARNA

Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej tworzymy Fundusz Pomocy Ukrainie.

Zwracamy się z apelem do przedsiębiorców i wszystkich, którzy solidaryzują się z bohaterskim narodem Ukrainy o dokonywanie wpłat na cele humanitarne:

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas:

PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005

USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006

do wpłat walutowych:

KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK

Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

Nasza inicjatywa uzyskała wsparcie organizacji należących do Rady Przedsiębiorczości.

„Bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski, a bez niepodległej Polski nie ma niepodległej Ukrainy” – pisał Jacek Kuroń.

W jego słowach odbijało się echo wypowiedzi Józefa Piłsudskiego i Jerzego Giedroycia. Dziś te słowa, wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę są ostrzeżeniem także dla nas, Polaków.

Bądźmy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami!

Łączy nas Ukraina!

Nasza inicjatywa uzyskała wsparcie organizacji należących do Rady Przedsiębiorczości.

Powołano Komitet Sterujący Funduszem Pomocy Ukrainie w składzie:

-Dariusz Szymczycha, Wiceprezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej– Przewodniczący Komitetu,
-Bielski Marek, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej – Członek Komitetu,
-Wiktoria Yalovenko, Dyrektor Przedstawicielstwa Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Ukrainie / Kijów – członek Komitetu.

Wiodącym celem Funduszu jest finansowe wspieranie humanitarnej działalności społecznie użytecznej ukierunkowanej na:

-pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w Polsce i w Ukrainie,
-działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i przedsiębiorcami polskimi i ukraińskimi,
-pomoc diasporze ukraińskiej w Polsce i polskiej w Ukrainie.

W szczególności cele Funduszu powinny być osiągane w drodze wykonywania finansowania zadań z zakresu:

-dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
-rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
-organizowania i świadczenia pomocy materialnej dla osób, rodzin i środowisk społecznych i zawodowych w Ukrainie,
-pomocy w organizowaniu powrotów dobrowolnych migrantów z terenów Polski i Ukrainy,
-działalności oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów i działalności kulturalnej,
-organizowania pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i Ukrainy.

W celu realizacji zadań Fundusz będzie finansował w szczególności następujące formy działań:

-niesienie pomocy podstawowej tj. żywnościowej, medycznej, rehabilitacyjnej, bytowej mieszkaniowej i odzieżowej,
-organizowanie transportów pomocy humanitarnej,
-świadczenie pomocy materialnej – rzeczowej i finansowej w realizacji zadań z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
-udzielanie indywidualnej pomocy materialnej osobom potrzebującym w Ukrainie i migrantom z Ukrainy,
-inicjowanie i organizowanie spotkań obywateli Polski i Ukrainy promujących stałe procesy zbliżania społeczeństw tworzących oba państwa,
-wspieranie działalności fundacji, stowarzyszeń, organizacji gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Ukrainy służących odbudowie Ukrainy

  PETERKA & PARTNERS nową firmą członkowską PUIG!

  PETERKA & PARTNERS nową firmą członkowską PUIG!

  PETERKA & PARTNERS jest jedyną w pełni zintegrowaną kancelarią prawną oferującą usługi na terenie Europy ...
  ZARYS International Group nową firmą członkowską PUIG!

  ZARYS International Group nową firmą członkowską PUIG!

  ZARYS International Group, producent i dystrybutor sprzętu medycznego, to działająca od 1989 r. firma rodzinna, że ...
  List otwarty do Ukraińskich Przedsiębiorców

  List otwarty do Ukraińskich Przedsiębiorców

  Nagroda dla ukraińskich przedsiębiorców

  Nagroda dla ukraińskich przedsiębiorców

  Jednogłośną decyzją zespołu redakcyjnego biznesowego portalu Money.pl nagrodę specjalną od redakcji otrzymali ...
  Egis Projects Polska nową firmą członkowską PUIG!

  Egis Projects Polska nową firmą członkowską PUIG!

  Egis Projects Polska  - nowa firma członkowska Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej! Miło nam poinformować, że ...
  Cushman & Wakefield nową firmą członkowską PUIG!

  Cushman & Wakefield nową firmą członkowską PUIG!

  Cushman & Wakefield  - nowa firma członkowska Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej! Miło nam poinformować, ...
  14. Baltic Business Forum HYBRID „Energia dla odbudowy Ukrainy”

  14. Baltic Business Forum HYBRID „Energia dla odbudowy Ukrainy”

  W imieniu organizatora – Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa-Północ-Wschód (ENEIA) oraz współorganizatorów – ...
  O Ukrainie z rekordową frekwencją

  O Ukrainie z rekordową frekwencją

  „Na kilka dni przed Europejskim Kongresem Gospodarczym notujemy rekordowe zainteresowanie i rzeczywiście ...
  Program praktyk i zatrudniania pod patronatem PUIG

  Program praktyk i zatrudniania pod patronatem PUIG

  MCI Capital ASI S.A. (MCI) wraz ze swoimi spółkami portfelowymi pod patronatem Polsko-Ukraińskiej Izby ...
  Business Science Poland o Ukrainie

  Business Science Poland o Ukrainie

  Związek Pracodawców Business & Science Poland (BSP) zorganizował webinarium dla firm członkowskich, którego ...
  1,5 mln zł od Siostrzeństwa Polsko-Ukraińskiego dla Kobiet z Ukrainy

  1,5 mln zł od Siostrzeństwa Polsko-Ukraińskiego dla Kobiet z Ukrainy

  Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie, do którego należą m.in. Iryna Deszczyca, Agnieszka Holland, Dominika Kulczyk, ...
  Śniadanie Wielkanocne dla Ukrainy

  Śniadanie Wielkanocne dla Ukrainy

  Miło nam poinformować, że Polskie Hotele Niezależne - Firma Członkowska Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej - ...

  Sztab kryzysowy Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

  POMOC UKRAINIE – SPRAWDŹ BIEŻĄCE INFORMACJE

  współpraca z instytucjami rządowymi, Ambasadą UA, organizacjami biznesu i przedsiębiorcami
  Kampania Partnerstwo i Zatrudnienie – zatrudnienie Ukraińców w Polsce, współpraca z województwami

  Roman Dryps
  dryps@dryps.org

  pomoc przedsiębiorcom ukraińskim
  komunikacja wewnętrzna ewidencja ofert pomocy i zapotrzebowania, hub Lwów, Iwano-Frankiwsk

  Agnieszka Jadczyszyn
  jadczyszyn@isir.eu

  komunikacja zewnętrzna i Public Relations
  doradztwo w zakresie obrotu specjalnego
  transport

  Włodzimierz Leszczyński
  wlodzimierz.leszczynski@pol-ukr.com

  współpraca z przedsiębiorcami polskimi
  koordynacja działań we Lwowie
  edukacja i pomoc dzieciom ukraińskim
  Prezes Izby – szef sztabu
  koordynacja pomocy prawnej
  organizacja zbiórek, przewóz do Ukrainy
  koordynacja działań w Kijowie
  Fundusz Pomocy Ukrainie, współpraca z KIG, Radą Przedsiębiorczości
  koordynacja pracy sztabu, pomoc humanitarna
  koordynacja pomocy na granicy

  Marek Ziółkowski
  marek.ziolkowski@pol-ukr.com

  koordynacja wspópracy z organizacjami międzynarodowymi
  Jacek Piechota

  Jacek Piechota

  Prezes (strona polska)

  Oleksandr Shlapak

  Oleksandr Shlapak

  Prezes (strona ukraińska)

  Szanowni Państwo,

  Gospodarcze partnerstwo Polski i Ukrainy, to wciąż nie do końca wykorzystany potencjał rozwoju naszych krajów. Wspieranie współpracy pomiędzy polskimi a ukraińskimi przedsiębiorcami jest celem działania Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

  Zdajemy sobie sprawę, z tego że inwestorzy z Ukrainy, którzy chcą realizować swoje inwestycje na rynku polskim natrafiają często na bariery, których nie są w stanie samodzielnie pokonać. Wzajemnie polscy przedsiębiorcy napotykają na wiele problemów na terenie Ukrainy. Wspieramy działania przedsiębiorców poprzez Polish Business Center w Kijowie i Ukrainian Business Center w Warszawie. Bariery formalne i administracyjne monitoruje na bieżąco Polsko – Ukraińskie Centrum Analiz Rynkowych. Uczestniczymy w pracach Komisji Międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej. Jesteśmy inicjatorami projektu  „Polsko – Ukraińska Akademia Miast” – jako platformy współpracy samorządów. Zainicjowaliśmy społeczną kampanię „Partnerstwo i zatrudnienie” na rzecz przeciwdziałania patologiom na naszych rynkach pracy.

  Zbudowaliśmy kompetentny zespół. Nasze działania wspiera szerokie grono zaangażowanych w prace izby przedsiębiorców, działających w kilkunastu branżowych komitetach i już w 21 przedstawicielstwach regionalnych na terenie Polski i Ukrainy.

  Zapraszam do współpracy!

  Jacek Piechota

  Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

  Kim jesteśmy?

  Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) to jedna z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce. Już od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych oraz kulturalnych.

  Jak pomagamy?

  Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza to aktywna promocja tego co najlepsze w polskiej oraz ukraińskiej gospodarce i kulturze. Zespół Izby zawsze dba, aby jakość wsparcia świadczonego przez PUIG była na najwyższym poziomie.

  Nasze usługi

  agsdix-smc-website-2

  Polish Business Center

  Polish Business Center reprezentuje interesy polskich firm na terenie Ukrainy, zapewnia im kompleksową obsługę, pełniąc rolę ich przedstawicielstwa w Kijowie.

  agsdix-smc-website-1

  Ukranian Business Center

  Ukranian Business Center – jednostka organizacyjna Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, pomagająca Ukraińskim firmom wejść na rynek UE.

  agsdix-smc-share-1

  UKRCentrum

  Celem utworzenia Centrum dla Ukraińców w Krakowie jest łączenie ukraińskiej społeczności w Polsce i nadanie najbardziej skutecznej pomocy w różnych obszarach.

  agsdix-smc-mobile-3

  eDIALOG

  Bezpłatny magazyn wydawany w formie elektronicznej, w języku polskim i ukraińskim, opisujący najistotniejsze dla naszych odbiorców informacje z zakresu gospodarki, prawa, relacji społecznych, kultury oraz promocji turystyki.

  agsdix-smc-cache-2

  Oferty firm polskich

  Portal służący do publikacji ofert Polskich przedsiębiorstw w zakresie rynku pracy lub partnerstwa biznesowego

  agsdix-smc-cache-1

  Oferty firm ukraińskich

  Portal służący do publikacji ofert Ukraińskich przedsiębiorstw w zakresie rynku pracy lub partnerstwa biznesowego

  agsdix-smc-browser-3

  Akademia Miast

  Centrum kompetencji, wzbogacającego partnerstwo władz lokalnych z Polski i Ukrainy o wymianę praktycznych doświadczeń i szkolenie pracowników samorządowych.

  agsdix-smc-online-purchase-3

  CallPage

  Spółka CallPage oferuje system, który analizuje zachowanie użytkowników na stronie internetowej i pozwala na zwiększanie ilości telefonów od potencjalnych klientów.

  Dołącz do firm członkowskich Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Wypełnij formularz i korzystaj z nowych możliwości.