10 postulatów na rzecz polskiej przedsiębiorczości

10 postulatów na rzecz polskiej przedsiębiorczości

Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, wystąpił z poparciem dla inicjatywy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dot. 10 postulatów, których wdrożenie pozytywnie wpłynie na klimat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Wspomniane postulaty zostały opracowane pod auspicjami Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, której PUIG jest aktywnym członkiem. Dzięki wejściu w życie tych postulatów przedsiębiorcy uzyskaliby większe poczucie bezpieczeństwa przy prowadzeniu biznesu. Propozycje te, z wyjątkiem postulatu rozszerzającego Mały ZUS, nie niosą ze sobą konieczności zwiększenia wydatków państwa. Urzeczywistniają jednak zasadę pewności prawa i zaufania przedsiębiorców do państwa, które wynikają z Konstytucji Biznesu. Są one także stosunkowo łatwe do wprowadzenia.

Wśród tych priorytetów znalazły się:

  1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców;
  2. Zamrożenie płacy minimalnej i jej regionalizacja po kryzysie;
  3. Brak nowych obowiązków dla mikroprzedsiębiorców;
  4. Zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z półrocznym wyprzedzeniem;
  5. Możliwość rozliczania się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń;
  6. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego;
  7. Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów;
  8. Realna odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników;
  9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców;
  10. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych.

 

Pełna wersja postulatów 228 organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP – TUTAJ

Deklaracja Prezesa Jacka Piechoty – TUTAJ