Modyfikowanie wysokości stawki amortyzacyjnej

Modyfikowanie wysokości stawki amortyzacyjnej

28 października 2020 r. uchwalono ustawę o zmianie ustaw podatkowych, której projekt opublikowano w dniu 15 września 2020 r. Na mocy ww. ustawy, od 1 stycznia 2021 r. w życie ma wejść szereg zmian m.in. w ustawie o CIT oraz w ustawie o PIT. Jedną z istotniejszych zmian jest ograniczenie możliwości modyfikowania wysokości stawki amortyzacyjnej środków trwałych.

Powyższa zmiana odniesie skutek w stosunku do przedsiębiorców działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) i Polskiej Strefie Inwestycji (PSI). Nie będą oni mieli możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych dla nowych środków trwałych przez cały okres korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym.

Źródło: Axelo – Prawo i podatki dla Biznesu