Oglądaj na żywo konferencję „Nowe oblicze ukraińskiej migracji w Polsce”

Oglądaj na żywo konferencję „Nowe oblicze ukraińskiej migracji w Polsce”

Zapraszamy do oglądania konferencji „Nowe oblicze ukraińskiej migracji w Polsce”, która rozpocznie się dzisiaj o godz. 10:00 w trybie online. Inicjatorem wydarzenia jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Wydarzenie organizowane jest w ramach prowadzonej przez PUIG kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”.
 
Podczas szerszej dyskusji z udziałem przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, Ambasady Ukrainy w Polsce, organizacji pozarządowych i środowiska biznesowego, a także ukraińskich przedsiębiorców w Polsce pragniemy pokazać nową twarz migracji, zdefiniować potrzeby i zbadać legislacyjne i prawne uwarunkowania oraz przedstawić możliwe kierunki rozwoju dla przedsiębiorczości w środowisku migranckim.