5000 dodatkowych zezwoleń na tranzyt

5000 dodatkowych zezwoleń na tranzyt

W dniach 18-20 listopada 2020 r. odbyło się zapowiedziane posiedzenie Ukraińsko-Polskiej Komisji Wspólnej ds. Międzynarodowego Transportu Drogowego. Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy poinformowało, że ukraińscy przewoźnicy otrzymają na 2020 r. dodatkowe 5000 zezwoleń: 1500 zezwoleń uniwersalnych Euro-4 i 3500 zezwoleń na tranzyt Euro-4. Ukraińscy przewoźnicy otrzymają 2500 zezwoleń na początku grudnia, a kolejne 2500 zezwoleń do 15 grudnia 2020 r. Dodatkowe zezwolenia będą ważne do 31 stycznia 2021 r.

Ponadto po długich dyskusjach stronie ukraińskiej udało się utrzymać dotychczasową wymianę zezwoleń na 2021 r. w ilości 160 tys. sztuk, zapobiegając w ten sposób tendencji do zmniejszania liczby zezwoleń dla ukraińskich przewoźników.

Więcej na edialog.media