Apel PUIG do Premiera RP

Apel PUIG do Premiera RP

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zwróciła się do Wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Gowina z apelem o uproszczenie procedury wjazdu oraz umieszczenie ukraińskich przedsiębiorców w kategorii osób uprawnionych do wjazdu do RP, na równi z innymi kategoriami osób do tego uprawnionych.

Służyc temu powinno wypracowanie jednolitych wymogów do dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej oraz zaproszeń od partnerów po polskiej stronie w wypadku krótkotrwałych przyjazdów biznesowych.

Pełna wersja pisma TUTAJ.