Apel PUIG w sprawie rezydencji podatkowej obywateli Ukrainy objętych ochroną tymczasową w RP

Apel PUIG w sprawie rezydencji podatkowej obywateli Ukrainy objętych ochroną tymczasową w RP

Uciekając przed wojną miliony obywateli Ukrainy opuściły swoje domy i przeniosły się do krajów UE, w szczególności do Polski.  Dla większości z nich czas przymusowego pobytu za granicą przekroczy wkrótce 183 dni, co budzi niepokój, ponieważ mogą zostać uznani za polskich rezydentów podatkowych, mimo że nadal pracują zdalnie dla ukraińskich pracodawców i otrzymują pensje w Ukrainie.

 

W związku z powyższym Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Jacek Piechota zwrócił się do Minister Finansów RP Magdaleny Rzeczkowskiej o wyjaśnienie sytuacji wokół rezydencji podatkowej Ukraińców oraz o nieuznawanie ich za polskich rezydentów podatkowych ze względu na czasowy i przymusowy charakter ich pobytu za granicą podyktowany toczącą się wojną.

Dziękujemy PETERKA & PARTNERS – Firmie Członkowskiej Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej za wsparcie w przygotowaniu niniejszego apelu.

APEL PUIG DO MINISTER FINANSÓW