Agro współpraca

Na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP przebywał w Polsce Pan Taras Kaczka, Zastępca Ministra Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy. W dniu 18 lutego odbyło się spotkanie ukraińskiego Gościa z przedstawicielami Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej z Prezesem Jackiem...

Read More

Spotkanie Noworoczne PUIG 2020

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom przybyłym na spotkanie noworoczne organizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą 6 lutego w hotelu Mercure Grand w Warszawie. Wydarzenie rozpoczęło się z powitania gości przez Prezesa PUIG Jacka Piechotę wspólnie z Przewodniczącymi Rady i Zarządem...

Read More

XIII Forum Europa – Ukraina

W dniach 4-5 lutego 2020 tradycyjnie odbyło się w Rzeszowie XIII Forum Europa – Ukraina. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza była partnerem instytucjonalnym wydarzenia, a reprezentowali nasza Izbę Prezes PUIG Jacek piechota, I Wiceprezes Oleg Dubish, członek Rady PUIG Dariusz Szymczycha,...

Read More

eDIALOG 58 – nowy numer

Szanowni Państwo, W bieżącym numerze bezpłatnego magazynu eDIALOG znajdziecie Państwo szereg ciekawych artykułów poświęconych relacjom społeczno-gospodarczym łączącym Nasze Państwa. Informujemy o zmianach podatkowych wchodzących w życie w roku 2020. Piszemy o wsparciu polskiego eksportu w...

Read More

Centrum Wielokulturowe – warszawskie centrum DIALOGU

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza od tego roku została partnerem w ramach projektu „Centrum Wielokulturowe – warszawskie centrum DIALOGU”, wspieranego przez władze miasta stołecznego Warszawy. Realizacja projektu odbywa się w ścisłej współpracy pomiędzy naszą Izbą a Stowarzyszeniem Na Rzecz...

Read More

Pracownicze Plany Kapitałowe z perspektywy pracodawcy

Pracownicze Plany Kapitałowe z perspektywy pracodawcy – pytania i odpowiedzi z Rödl & Partner. W 2020 roku do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zobowiązana będzie większość krajowych przedsiębiorstw. Plany staną się jednym z ważniejszych elementów krajowego systemu emerytalnego i...

Read More

O świecie, Europie i Regionie ABC

Żyjemy w szybko zmieniającym, nieraz dramatycznie, świecie. Słowa Stanisława Wyspiańskiego „Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna” są już historią, nie tylko literatury. W czasie 12. Baltic Business Forum, które w dniach 27-29 kwietnia 2020 roku...

Read More

Nowy Przedstawiciel PUIG w Tarnopolu

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o otwarciu przedstawicielstwa PUIG w Tarnopolu, które odbyło się z udziałem m.in. Prezesa PUIG Jacka Piechoty, władz miasta i regionu, rektorów i przedstawicieli uniwersytetów w Tarnopolu. Przedstawicielem PUIG w mieście Tarnopol...

Read More