Zadłużenie Ukrainy przekroczyło 2 tryliony UAH

Wg danych Ministerstwa Finansów Ukrainy w I półroczu 2020 r. całkowite zadłużenie Ukrainy wzrosło o 13,6% do 2,269 trylionów UAH (85,01 mld USD). Zadłużenie zagraniczne państwa na koniec czerwca br. wyniosło 51,12 mld USD (wzrost o 2,16 mld USD w okresie styczeń-czerwiec br.). W czerwcu br....

Read More

Nowy wymiar współpracy regionalnej

Ukraina wraz z Polską i Litwą utworzyli „Trójkąt Lubelski” jako nowy format współpracy trójstronnej. Ogłoszenie nowej inicjatywy odbyło się w ramach spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy w Lublinie. Zainaugurowana platforma współpracy przewiduje regularne spotkania...

Read More

Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP

W dniu 23 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Zespółu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP, której członkiem jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Podczas spotkania został omówiony szereg ważnych kwestii, w tym: 1. Wpływ pandemii...

Read More

Jan Piekło dla eDIALOGU

Jan Piekło, b. Ambasador RP w Ukrainie udzielił wywiadu dla portalu www.edialog.media Powiedział: „Ukraina jest krajem o wielkim potencjale, posiada sławne w świecie gleby czarnoziemne zajmujące około 60% kraju, dynamiczne i młode społeczeństwo, chłonny rynek wewnętrzny, nieźle wykształcone...

Read More

Apel PUIG do Premiera RP

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zwróciła się do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego z apelem o umożliwienie ukraińskim przedsiębiorcom będącymi właścicielami firm w Polsce lub członkami zarządu tych firm wjazd na teren Polski bez konieczności odbywania kwarantanny....

Read More