Udział PUIG w Kyiv Fashion 2021

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wzięła udział w targach mody Kyiv Fashion, wystąpiła w roli partnera Polskiego Stoiska Narodowego oraz współorganizatora polskiej misji gospodarczej na tym wydarzeniu. Przy zaangażowaniu Przedstawicielstwa PUIG w Kijowie, zostały zorganizowane spotkania B2B,...

Read More

Aktualne dane GUS

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 r. wyniosło 5536,80 zł. Jednocześnie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia...

Read More

Wsparcie dla „Studenckiej mocy”

Amatorska drużyna piłkarska „Studencka Moc” poszukuje wsparcia finansowego. Drużyna oficjalnie powstała w 2017 roku i w większości składa się z obywateli Ukrainy, będącymi studentami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Minęło jedynie 4 lata od momentu założenia drużyny, ale już mają kilka...

Read More

Współpraca Polsko-Katarska

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wzięła udział w telekonferencji organizowanej przez Polsko-Katarską Radę Biznesu przy udziale Ambasady RP w Dosze. Podczas spotkania omówiono obszary wzajemnej współpracy i wszystkie strony zgodziły się kontynuować ścisłą współpracę na rzecz zacieśniania stosunków...

Read More

Spotkanie Reznikow – Piechota

Przebywający w Warszawie Wicepremier, Minister reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy Ołeksij Reznikow spotkał się z prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jackiem Piechotą. Prezes Piechota poinformował wicepremiera Reznikowa o działaniach, jakie Izba podejmuje dla wsparcia...

Read More

Ukraińcy wysyłają więcej do kraju

Według NBU w 2020 r. wielkość przekazanych środków przez migrantów do Ukrainy wyniosła 12,121 mld USD, czyli o 200 mln USD więcej niż w 2019 roku (11,921 mld USD). Pieniądze migrantów zarobkowych są jednym z głównych źródeł napływu waluty do kraju. W 2019 r. przekazy pieniężne stanowiły 7,7 proc....

Read More

Wzrost płac

W czasie kryzysu przeciętne wynagrodzenie Ukraińców wzrosło o prawie 2 tys. UAH. Według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy przeciętne wynagrodzenie nominalne pełnoetatowego pracownika przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w grudniu 2020 roku wyniosło 14179 UAH. To o 15,6 proc. (1915...

Read More

Test i kwarantanna – znamy szczegóły

Redakcji eDialog.media udało się otrzymać szczegółowe wyjaśnienie Straży Granicznej w sprawie rodzajów testów oraz form zaświadczeń, które są uznawane przy przekroczeniu granicy. Zgodnie z uzyskaną informacją, przesłanki uprawniające do zwolnienia podróżnych z obowiązkowej kwarantanny wypełniają...

Read More

Oferta kalendarzu PUIG

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza ma przyjemność wystąpić z propozycją nieodpłatnego wykorzystania elektronicznego kalendarza na stronie izbowej (www.pol-ukr.com) oraz na portalu gospodarczym eDIALOG (https://edialog.media/) do promocji organizowanych przez Państwo wydarzeń dotyczących relacji...

Read More

Cyfrowy pomocnik

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy przedstawiło przegląd instrumentów elektronicznych pozwalających, m.in. zweryfikować kontrahentów, zautomatyzować obieg dokumentów, zabezpieczyć się przed wrogimi najazdami oraz korupcją w sądach. Do takich instrumentów zalicza się m.in.: YouControl –...

Read More