Ulgi dla przemysłów kreatywnych i turystyki

Rada Najwyższa planuje wprowadzić ulgi podatkowe dla projektów i programów w dziedzinie kultury, turystyki i przemysłów kreatywnych. Proponuje się m.in. nie opodatkować dotacji kulturalnej podatkiem dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych. Natomiast w zakresie podatku od wartości dodanej...

Read More

Pakiet dla firm IT

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy przygotowuje wprowadzenie szeregu preferencyjnych warunków dla firm IT – rezydentów wirtualnego biznesu Diya.City. Planuje się, że do 2025 roku dzięki projektowi powstanie w Ukrainie ponad 450 tys. dodatkowych miejsc pracy. Projekt ma przyciągnąć do...

Read More

Stabilne B Ukrainy

Agencja ratingowa Standard & Poor’s potwierdziła długoterminowe ratingi Ukrainy w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „B”, perspektywy ratingów są stabilne. Eksperci spodziewają się, że PKB Ukrainy spadnie o 6 proc. w 2020 r. i wzrośnie o 4 proc. w 2021 r. Ponadto S&P prognozuje...

Read More

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia RP na Apel PUIG

W odpowiedzi na Apel PUIG skierowany do Prezesa Rady Ministrów RP, dotyczący umożliwienia ukraińskim przedsiębiorcom będącymi właścicielami firm w Polsce lub członkami zarządu tych firm wjazd na teren Polski bez konieczności odbywania kwarantanny, otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Zdrowia....

Read More

Czas kwarantanny skrócono do 10 dni

Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenia dotyczące skróconej izolacji. Zmiana dotyczy skrócenia czasu jej trwania do 10 dni dla osób, u których nie wystąpią objawy kliniczne. Jeśli jednak się pojawią, wtedy pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, który podejmie decyzje...

Read More

Polska w zielonej strefie

Ukraina zaktualizowała listę krajów zielonej i czerwonej strefy według stopnia rozpowszechnienia koronawirusa. Polska znalazła się w zielonej strefie jako kraj o niskim ryzyku zakażenia COVID-19. Wskutek tego, osoby wjeżdżające z Polski na teren Ukrainy oraz osoby, które w przeciągu 14 dni przed...

Read More

Ukraina zamyka granicę dla cudzoziemców

Z dn. 28 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie decyzja Gabinetu Ministrów Ukrainy, zgodnie z którą zamyka się granicę państwową Ukrainy na wjazd dla cudzoziemców oraz bezpaństwowców. Wyjątek od tej reguły stanowią: rodzice, dzieci, małżonkowie ob. UA; tranzyt z dokumentami potwierdzającymi, że nie...

Read More

Zbiórka pieniędzy dla grupy Ukraińców

W niewielkiej wsi pod Częstochową przebywa kilkunastoosobowa grupa Ukraińców zakażonych koronawirusem. Osoby te przyjechali do pracy, a obecnie są bez środków do życia. Wielu z nich pozostawiło rodziny i dzieci na Ukrainie. Nie ma jasnej informacji, kiedy osoby te będą mogły wyjechać. Możliwe, że...

Read More