Internacjonalizacja MŚP w Polsce Wschodniej

To już ostatni moment do wzięcia udziału w programie PARP Internacjonalizacja MŚP w Polsce Wschodniej! Termin przyjmowania wniosków upływa 7 września 2020! Możesz uzyskać nawet 800 000 złotych dofinansowania na rozwój eksportu! Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza we współpracy z North East Group Sp....

Read More

Apel PUIG do Premiera Ukrainy

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zwróciła się do Premiera Ukrainy Pana Denysa Szmyhala z apelem o zniesienie kwarantanny dla natsępujących kategorii polskich przedsiębiorców wyjeżdżających na Ukrainę: menedżerowie firm ukraińskich z polskim kapitałem, którzy swoją codzienną pracę wykonują...

Read More

10 postulatów na rzecz polskiej przedsiębiorczości

Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, wystąpił z poparciem dla inicjatywy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dot. 10 postulatów, których wdrożenie pozytywnie wpłynie na klimat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wspomniane postulaty zostały opracowane...

Read More

„Upoważniony przedsiębiorca” (AEO) już w Ukrainie

29 lipca br. Gabinet Ministrów Ukrainy przyjął rozporządzenie nr 665, finalizujące proces wprowadzania na Ukrainie instytucji upoważnionego przedsiębiorcy (Authorised Economic Operator, AEO), który po spełnieniu przewidzianych przepisami prawa warunków i kryteriów oraz uzyskaniu świadectwa AEO...

Read More

Zadłużenie Ukrainy przekroczyło 2 tryliony UAH

Wg danych Ministerstwa Finansów Ukrainy w I półroczu 2020 r. całkowite zadłużenie Ukrainy wzrosło o 13,6% do 2,269 trylionów UAH (85,01 mld USD). Zadłużenie zagraniczne państwa na koniec czerwca br. wyniosło 51,12 mld USD (wzrost o 2,16 mld USD w okresie styczeń-czerwiec br.). W czerwcu br....

Read More

Nowy wymiar współpracy regionalnej

Ukraina wraz z Polską i Litwą utworzyli „Trójkąt Lubelski” jako nowy format współpracy trójstronnej. Ogłoszenie nowej inicjatywy odbyło się w ramach spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy w Lublinie. Zainaugurowana platforma współpracy przewiduje regularne spotkania...

Read More

Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP

W dniu 23 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Zespółu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP, której członkiem jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Podczas spotkania został omówiony szereg ważnych kwestii, w tym: 1. Wpływ pandemii...

Read More