Zmarł Ali Bulut

Dowiedzieliśmy się, że zmarł Ali Bulut. Nasz  turecki przyjaciel mieszkał w ukraińskim  Chersoniu i handlował produktami rolnymi. Był prezesem AgroZeta Grain Ukraine Ltd. Od 2016 roku był wiceprezesem Międzynarodowego Turecko- Ukraińskiego Stowarzyszenia Biznesu ( TUID). Wcześniej przez wiele lat...

Read More

Spadek inwestycji w rolnictwie

Inwestycje w rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo, a także w produkcję artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych od stycznia do września 2020 r. wyniosły 39,6 mld UAH, o 40,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Znacząco spadły również inwestycje w grunty. Jedynymi...

Read More

Ukraińcy w UE i Polsce

Eurostat poinformował, że w 2019 r. ponad połowa (55 proc.) dokumentów pobytowych wydawanych po raz pierwszy w krajach Unii Europejskiej osobom spoza UE w celu podjęcia pracy dotyczyła obywateli Ukrainy. Aż 83,6 proc. Ukraińców pracujących legalnie w UE pracuje w Polsce. Według danych Eurostatu w...

Read More

Zielone światło dla giełdy gazu

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę nr 3176 „W sprawie zmian w zamówieniach publicznych w zakupach gazu ziemnego”. Tym samym w Ukrainie pojawiły się warunki umożliwiające rozwój giełdy gazu. W oświadczeniu Operatora Systemu Przesyłowego Gazu Ukrainy (GTSOU) czytamy, że dzięki tej zmianie...

Read More

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Od 1 grudnia 2020 r. cudzoziemcy przebywający w Polsce m.in. na podstawie tzw. wiz humanitarnych lub z adnotacją „Poland. Business Harbour” będą mogli pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w...

Read More

Na Zoomie o polityce wschodniej

Zakończyła się Konferencja Polska Polityka Wschodnia 2020. To organizowane już  od 16 lat doroczne spotkanie ekspertów, dziennikarzy, działaczy trzeciego sektora, samorządowców i decydentów, organizowane przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego. Celem tej konferencji jest...

Read More

Punkty wizowe ponownie otwarte

Od dziś wznowiły swoją działalność punkty przyjmowania wniosków wizowych w Odessie i Chersoniu. Wcześniej informowano, że w związku z wstrzymaniem przyjmowania wnioskodawców w Konsulacie Generalnym RP w Odessie, punkty przyjmowania wniosków wizowych (PPWW) w Odessie oraz Chersoniu czasowo...

Read More

Partnerstwo akademickie Chersoń-Szczecin

Akademie Morskie w Szczecinie i Chersoniu zawarły porozumienie o współpracy. Zawarcie porozumienia pomiędzy tymi dwoma uczelniami stało się możliwe dzięki wysiłkom zespołu Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Jak zaznacza Jacek Piechota, były minister gospodarki i Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby...

Read More

Decentralizacja bez korupcji

Z inicjatywy Andriusa Kubiliusa, byłego premiera Litwy a teraz posła do Parlamentu Europejskiego, odbyła się online konferencja o decentralizacji w Ukrainie jako platformie współpracy z Unią Europejską. Konferencja miała format unijny, uczestniczyli w niej ukraińscy ministrowie, posłowie do...

Read More