Konferencja „HoReCa Ukraina on-line”

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w konferencji „HoReCa Ukraina on-line”, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2021 r. o godz. 12. Tematem przewodnim wydarzenia będą możliwości polsko-ukraińskiej współpracy w sektorze hotelarsko-gastronomicznym. Wśród zaproszonych gości...

Read More

Inicjatywa Ukraina 30 PL

24 sierpnia 1991 r. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła Deklarację Niepodległości. Polska była pierwszym krajem, który tę niepodległość uznał. W przededniu rocznicy widać jak wiele łączy nasze kraje. Jak prawdziwe i aktualne są słowa “Nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy”. Ostatnie...

Read More

Dane GUS

Główny Urząd Statystyczny informuje, że przedsiębiorstwa faktoringowe w 2020 r. wykupiły 14,0 mln faktur o wartości 311,3 mld zł. W 2020 r. badaniem objęto 52 podmioty prowadzące działalność faktoringową. Liczba wykupionych faktur przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim...

Read More

Wychodzimy z on-line

Po długiej przerwie, spowodowanej Covid- 19 i ograniczeniami sanitarnymi, odbyło się spotkanie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej z zespołem Ambasady Ukrainy w Polsce. 24 czerwca 2021 r. przedstawiciele firm członkowskich Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, ukraińscy dyplomaci, władze Izby...

Read More

Prezes PUIG prelegentem podczas Welconomy Forum

Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota wziął udział w 28. edycji Forum Gospodarczego Welconomy, który odbył się w dniach 21-22 czerwca 2021 w Toruniu. Podczas panelu dyskusyjnego pt. „Ukraina – nie tylko nasz sąsiad”, w której uczestniczył Prezes Jacek Piechota, omówiono m.in....

Read More

Apel PUIG do Premiera RP

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zwróciła się do Wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Gowina z apelem o uproszczenie procedury wjazdu oraz umieszczenie ukraińskich przedsiębiorców w kategorii osób uprawnionych do wjazdu do RP, na równi z innymi kategoriami osób do tego...

Read More