Rozmowa prezydentów

Wczoraj rozmawiali telefonicznie prezydenci Polski i Ukrainy, Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski. Dyskusja dot. m.in. sankcji wobec Nord Stream 2, wspólnych projektów infrastrukturalnych oraz polskiej partii szczepionek AstraZeneca dla Ukrainy. Prezydenci omówili również sytuację w regionach...

Read More

Polska w Top 3 Ukrainy

W 2020 roku Polska znalazła się w pierwszej trójce największych partnerów handlowych Ukrainy, wyprzedzając Rosję. Wymiana towarowa między Ukrainą i Polską miała wartość 7,36 mld USD. Igor Baranecki – Radca, Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w RP zaznaczył, że celem Ukrainy jest...

Read More

UkraineInvest opiekunem inwestorów

Gabinet Ministrów wyznaczył agencję UkraineInvest jako odpowiedzialną za wsparcie inwestorów w procesie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych o znaczącej wartości. Pomoc dla inwestorów jest przewidziana w ramach niedawno przyjętej ustawy „O wsparciu państwa dla projektów...

Read More

Udział PUIG w Kyiv Fashion 2021

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wzięła udział w targach mody Kyiv Fashion, wystąpiła w roli partnera Polskiego Stoiska Narodowego oraz współorganizatora polskiej misji gospodarczej na tym wydarzeniu. Przy zaangażowaniu Przedstawicielstwa PUIG w Kijowie, zostały zorganizowane spotkania B2B,...

Read More

Aktualne dane GUS

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 r. wyniosło 5536,80 zł. Jednocześnie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia...

Read More

Wsparcie dla „Studenckiej mocy”

Amatorska drużyna piłkarska „Studencka Moc” poszukuje wsparcia finansowego. Drużyna oficjalnie powstała w 2017 roku i w większości składa się z obywateli Ukrainy, będącymi studentami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Minęło jedynie 4 lata od momentu założenia drużyny, ale już mają kilka...

Read More

Współpraca Polsko-Katarska

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wzięła udział w telekonferencji organizowanej przez Polsko-Katarską Radę Biznesu przy udziale Ambasady RP w Dosze. Podczas spotkania omówiono obszary wzajemnej współpracy i wszystkie strony zgodziły się kontynuować ścisłą współpracę na rzecz zacieśniania stosunków...

Read More

Spotkanie Reznikow – Piechota

Przebywający w Warszawie Wicepremier, Minister reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy Ołeksij Reznikow spotkał się z prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jackiem Piechotą. Prezes Piechota poinformował wicepremiera Reznikowa o działaniach, jakie Izba podejmuje dla wsparcia...

Read More

Ukraińcy wysyłają więcej do kraju

Według NBU w 2020 r. wielkość przekazanych środków przez migrantów do Ukrainy wyniosła 12,121 mld USD, czyli o 200 mln USD więcej niż w 2019 roku (11,921 mld USD). Pieniądze migrantów zarobkowych są jednym z głównych źródeł napływu waluty do kraju. W 2019 r. przekazy pieniężne stanowiły 7,7 proc....

Read More