Cyfrowy pomocnik

Cyfrowy pomocnik

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy przedstawiło przegląd instrumentów elektronicznych pozwalających, m.in. zweryfikować kontrahentów, zautomatyzować obieg dokumentów, zabezpieczyć się przed wrogimi najazdami oraz korupcją w sądach.

Do takich instrumentów zalicza się m.in.:

  • YouControl – internetowy system analityczny służący do analizy biznesowej, analizy konkurencji i weryfikacji kontrahentów.
  • Opendatabot – serwis służący do monitorowania danych rejestrowych ukraińskich firm, rejestru sądowego w celu ochrony przed zajęciami najeźdźców oraz kontroli kontrahentów.
  • Ring – wyszukiwarka, która pozwala na sprawdzenie firm i ich właścicieli w ponad 20 państwowych rejestrach i projektach społecznych aktywistów.
  • Liga Contr Agent– serwis, który pozwala sprawdzić kontrahentów pod kątem zaległości podatkowych, orzeczeń sądowych, wszczęcia postępowania upadłościowego, a także uzyskać aktualne informacje o zmianach u wybranych firm oraz szybko ocenić ryzyko współpracy.

Dodatkowo warto wyróżnić serwisy sprzyjające automatyzacji procesów biznesowych i oszczędzające czas pracy z dokumentami. Do takich należą m.in. Bot & Partners (prawne aspekty działalności), Poster (sektor gastronomii), chatbot PatentBot (uproszczenie procedury rejestracji znaków towarowych), a także PravoSud, „Sąd na dłoni” oraz Wincourt, które pozwalają na wyszukiwanie, analizę i wizualizację orzeczeń sądowych oraz prognozowanie przyszłych wyroków na podstawie tych danych.

Więcej na edialog.media