Dane GUS

Dane GUS

Główny Urząd Statystyczny informuje, że przedsiębiorstwa faktoringowe w 2020 r. wykupiły 14,0 mln faktur o wartości 311,3 mld zł.

W 2020 r. badaniem objęto 52 podmioty prowadzące działalność faktoringową. Liczba wykupionych faktur przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 4,7% ale wartość wykupionych wierzytelności zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem o 1,9%. Liczba klientów korzystających z usług faktoringowych wzrosła o 12,0%.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny