Dane GUS

Dane GUS

Główny Urząd Statystyczny informuje, że

  • przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosło 5681,56 zł.
  • w I kwartale 2021 roku odnotowano 84 223 rejestracji przedsiębiorstw tj. o 0,1% wiecej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 126 upadłości przedsiębiorstw tj. o 11,3% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.
  • według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2020 r. wyniosła 2323,9 mld zł.
  • wskaźnik rocznej waloryzacji, równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji, wyniósł 105,23 (wzrost o 5,23%).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny